Bezettingsoverzichten

Laat strategische planning niet over aan HR

Steeds vaker laten bedrijven hun strategische personeelsplanning over aan de afdeling HR. Niet zo verstandig, meent Heleen Cocu-Wassink van Hay Group.

Je kunt nog zulke prachtige doelstellingen hebben, zonder de juiste medewerkers wordt het niks. En nu er krapte dreigt op de arbeidsmarkt is het helemáál zaak om extra energie te steken in de werving van ‘menselijke kwaliteit’ oftewel Strategic Workforce Planning (SWP).

Volgens Cocu-Wassink moet je dat – hoe vreemd het misschien klinkt – niet overlaten aan HR. Die afdeling zal namelijk geneigd zijn vanuit haar beroepsmatige expertise teveel nadruk te leggen op de P van planning, en te weinig op de S van strategie. Reflecteren op de vraag: Waar werken we als organisatie naartoe? is er niet bij, en dat breekt vroeger of later lelijk op.

KPI’s
Het wordt tijd om de aloude Kritische Succesfactoren (KPI’s) weer van stal te halen: de dingen die een organisatie vooruitbrengen, die een bedrijf kunnen maken en breken. Want die gelden ook bij strategische personeelsplanning. Concreet ziet dat er zo uit.

Een functie komt in aanmerking voor het etiket kritieke personeelsfactor (KPF) als hij voldoet aan twee van de volgende kenmerken:
–          van toepassing op een zeer grote groep medewerkers
–          een hoge entreebarrière (lange leertijd)
–          onderscheidend in de markt.

Om het goed te doen moet er eerst worden gekeken met welke product-marktcombinatie een bedrijf zijn geld wil verdienen, en dat liefst nog uitgesplitst per bedrijfsonderdeel. Pas daarna kan er worden gestart met het SWP-proces. Elke (deel)strategie leidt hierbij tot een unieke personeelsbehoefte (KPF) en workforce-planning.

Maar tegelijkertijd moet de huidige personeelsbezetting ook bepalend zijn voor de strategie. Als blijkt dat de vertaling van strategie naar personeelsbehoefte tot invullingsproblemen leidt of juist nieuwe inzichten oplevert over hoe je meer kunt doen met minder of andere mensen, is het zaak de strategie eens grondig te toetsen op de haalbaarheid ervan.

(Bron: Heleen Cocu-Wassink in Management Scope)