Omgang met lijnmanagement

Laat werknemers werken aan eigen betrokkenheid

HR voelt zich vaak verantwoordelijk voor de betrokkenheid van werknemers. Maar de medewerker heeft zelf de plicht om een gesprek aan te gaan met zijn leidinggevende, wanneer hij ontevreden is.

Dat stelt Kevin Kruse, auteur van Employee Engagement for Everyone: 4 Keys to Happiness and Fulfillment at Work, op TLNT. Kruse citeert uit onderzoek waaruit blijkt dat 43 procent van de medewerkerbetrokkenheid voortkomt uit intrinsieke motivatie, en dus los staat van de inspanningen van HR of lijnmanagement. Medewerkers moeten dus vooral eerst voor zichzelf uitvinden wat hen motiveert, zoals bijvoorbeeld goede ontwikkelmogelijkheden aan het begin van een carrière of erkenning van de prestaties van iemand die niet ver meer van zijn pensioen is verwijderd.

Wat HR of het lijnmanagement volgens Kruse wel moet doen is duidelijk maken welke inspanningen er al worden verricht om de medewerkers te betrekken bij de organisatie. Vaak beseffen werknemers pas op hoeveel verschillende manier er over de onderneming, de prestaties en de missie wordt gecommuniceerd wanneer dat duidelijk op een rijtje wordt gezet, stelt Kruse.

Daarnaast vindt hij dat werknemers moeten beseffen dat ze zelf het gesprek aan moeten gaan met hun leidinggevende wanneer ze vinden dat de communicatie in het bedrijf tekortschiet of wanneer ze het gevoel hebben dat ze onvoldoende kansen hebben om door te groeien.