Reorganiseren

Werkdruk de baas

Leren in turbulente tijden vermindert stress

Vindt er in uw organisatie veel verandering plaats? Zorg dan dat u uw medewerker genoeg leermogelijkheden biedt. Dat vermindert stress.

Veranderingen in het dagelijkse werk en de organisatie kunnen zorgen voor stress en zelfs voor burn-outs bij werknemers. Bovendien vermindert het de vitaliteit, in al zijn aspect. Maar wanneer werknemers in turbulente tijden voldoende leer- en ontwikkelingsmogelijkheden aangereikt krijgen van hun werkgever, levert dat minder stress op.
Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Irina Nokolova van de Open Universiteit, die de relaties In haar promotieonderzoek onderzocht Nikolova de relaties tussen herstructurering, leren op de werkplek en welzijn.

Stimulans om te leren

Nikolova stelde vast dat herstructurering binnen de organisatie twee effecten heeft: het is een stimulans om te leren, maar kan ook leiden – in elk geval op korte termijn – tot stress, emotionele uitputting en verminderde vitaliteit. Tegelijkertijd bleek dat werknemers die op hun werk ondersteund worden om te leren en de kans krijgen om te reflecteren en te experimenteren minder last hebben van de negatieve effecten.
In tijden van veranderingen kunnen medewerkers onzeker worden over de inhoud van hun toekomstige job. Ze kunnen bijvoorbeeld vrezen dat ze bepaalde waardevolle aspecten van hun werk kwijtraken. Het is ook mogelijk dat ze hun capaciteiten om efficiënt hun job uit te voeren ter discussie stellen. Het ideale moment voor talent management is dan ook tijdens reorganisaties.

Tip voor werkgevers

Nikolova pleit er dan ook voor dat werkgevers zorgen voor een faciliterend leerklimaat om het leren op de werkvloer – het verwerven van nieuwe competenties – te stimuleren. In tijden van herstructurering zouden organisaties vooral moeten investeren in het faciliteren van het leren. Dat wil zeggen dat ze ondersteuning bieden en waardering tonen als medewerkers zichzelf bijscholen. Het leren op het werk en de ondersteuning daarvan door werkgevers maakt werknemers namelijk weerbaarder en maakt ze beter bestand tegen de negatieve effecten van herstructureringen.

TIP: Lees meer over het studiekosten en het studiekostenbeding op PW De Gids Vakbase.