Uncategorized

Lijnmanager moet grotere rol krijgen bij personeelsplanning

Ruim een kwart van de HRM’ers vindt dat personeelsplanning bij het lijnmanagement moet worden belegd. Maar slechts één op de zes constateert dat in de eigen organisatie de lijn daadwerkelijk de leiding neemt.

Dat blijkt uit het Nationaal Onderzoek Over Personeelsplanning. Bijna de helft (44%) van de 722 respondenten zegt dat personeelsplanning bij HR is ondergebracht, 28,5 procent geeft aan dat personeelsplanning primair de verantwoordelijkheid is van de directie en 16 procent zegt dat deze taak is belegd bij het lijnmanagement.
Wordt aan de respondenten gevraagd waar ze vinden dat personeelsplanning ondergebracht zou moeten zijn, dan wordt het beeld anders. Opnieuw geeft 28,5 procent aan dat de directie zich hiermee bezig dient te houden. Maar nog slechts één op de drie (30%) respondenten kiest dan nog voor HR. 27,8 procent vindt dat het lijnmanagement hier de voornaamste taak in heeft.

Veel van de respondenten die zeggen dat HR de leiding neemt, geven aan dat HR daarbij wel vaak wordt gevoed door het lijnmanagement. HR vindt wel dat lijnmanagers daarbij strategischer moeten opereren. Het lijnmanagement denkt nu vaak te operationeel, is het verwijt, of plant niet verder dan drie maanden en legt daarbij geen verbinding met HR.

Meer weten over hoe u de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plaats krijgt? Kijk op de website van het platform Over Personeelsplanning