Uncategorized

geld ontslag euro

Lonen stijgen volgend jaar 1,4 procent

Werknemer krijgen volgens cao’s een gemiddelde loonsverhoging van 1,4 procent komend jaar. Dat is minder dan de gemiddelde loonstijging van dit jaar.

Zo meldt AWVN op basis van de cao-onderhandelingen waarbij de werkgeversvereniging dit jaar betrokken was. De AWVN baseert hun voorspelling op de afgesloten cao’s die ná 2015 gaan aflopen.

TIP: Hoe beloont u met het oog op de toekomst? Lees meer in de gelijknamige whitepaper.

Het Centraal Planbureau berekende de loonstijging voor 2015 op 1,5 procent. De berekening van de AWVN valt dus iets lager uit. Ook zijn de verwachte loonstijgingen minder dan de loonstijging die werknemers in 2014 ontvangen, namelijk 1,6 procent.

Afgelopen augustus betoogde een groep economen dat de loonstijging in Nederland minstens 3 procent zouden moeten stijgen om de economie aan te wakkeren. Met de huidige loonstijging het daar echter niet naar uit.

In de afgelopen maand kwamen 28 nieuwe cao’s tot stand. Het totale aantal in 2014 afgesloten cao’s blijft met circa 315 akkoorden nog steeds achter bij dat van een doorsnee cao-jaar. In 2014 lopen in totaal 500 cao’s af. Bijna 200 daarvan wachten nog op vernieuwing.