Nieuws

geld

Loonstijging zit in de lift

Werkgevers pleiten niet langer voor de nullijn. Ze wijzen de looneis van de FNV (3 procent) van de hand. Dat blijkt uit een vertrouwelijk advies van de AWVN, de Algemene Werkgeversvereniging Nederland, schrijft de Volkskrant.

De afgelopen jaren is de koopkracht gedaald door het overheidsbeleid, constateert de werkgeversvereniging. Toch zijn ook de lonen gestegen, aldus de vereniging. “De lonen zijn sinds 2008 gemiddeld met 10 procent gestegen. Werkgevers hebben dus wel degelijk hun verantwoordelijkheid genomen”, schrijft de AWVN aan de cao-onderhandelaars.

De inflatie is in diezelfde periode met 12,75 procent gestegen. “Als we de inflatie veroorzaakt door kabinetsbeleid achterwege laten, komen we uit op een inflatie van 10 procent, evenveel als de loonstijging. De reële lonen zijn in die zin dus sinds 2008 stabiel gebleven”, concludeert AWVN.

Bij bedrijven waar het niet goed gaat, zouden bijvoorbeeld ontziemaatregelen voor ouderen, bijzondere vormen van betaald verlof, bovenwettelijke vakantiedagen en adv-dagen kunnen worden ingeruild voor loon, staat in het advies.

De AWVN, gelieerd aan ondernemersorganisatie VNO-NCW en betrokken bij de totstandkoming van honderden cao’s, schrijft aan haar cao-onderhandelaars dat maatwerk de leidraad moet zijn bij de cao-onderhandelingen volgend jaar.

De werkgeversorganisatie blijft zich verzetten tegen de looneis van 3 procent waarmee de FNV volgend jaar de cao-onderhandelingen wil ingaan. “Zo’n algemene looneis is natuurlijk onzin. 3 procent kan alleen bij hele sterke bedrijven. En als je realistisch bent, moet je vaststellen dat die er nog nauwelijks zijn”, aldus de AWVN-woordvoerder in een toelichting.

“Het is ook niet zo dat wij jarenlang hebben vastgehouden aan de nullijn. Wij doen niet aan eenheidsworst”, voegt hij eraan toe.

Vakorganisatie FNV verdedigt in een reactie de gestelde looneis van 3 procent. ,,We vragen geen idioot hoge looneis. We vragen geen 5 of 6 procent, zoals in Duitsland”, zegt Mariëtte Patijn, arbeidsvoorwaardencoördinator van FNV. ,,Werknemers zijn jaren op de nullijn of net iets daarboven gezet. Iedereen heeft last van de lage koopkracht.”

FNV benadrukt daarnaast dat er in cao’s ook afspraken gemaakt moeten worden over het repararen van de WW-duur. Uit het advies van AWVN blijkt dat werkgevers hier niets voor voelen. Zij willen liever wachten op een visie hierover van de Sociaal-Economische Raad (SER).