eHRM

Medewerker wil online dossier bekijken

Medewerkers willen e-HRM vooral gebruiken voor het aanvragen van verlof en terugkijken in hun dossier om zich voor te bereiden op een gesprek. Dat blijkt uit onderzoek van Raet. 

Acht op de tien medewerkers willen zich online op kunnen geven voor een opleiding en hun verlof kunnen aanvragen, zodat ze dit meteen kunnen regelen op het moment dat zij via internet hun vakantie boeken. Dit geldt ook voor het indienen van declaraties. Daarnaast geeft ruim 85% van de werknemers aan dat zij zich beter op hun beoordeling kunnen voorbereiden wanneer zij online over het verslag van vorige gesprekken beschikken. Aan het onderzoek deden ruim 330 medewerkers mee.

“Het is voor werknemers al heel gewoon om allerlei privézaken online te regelen. Denk aan het regelen van bankzaken en het boeken van vakanties tot het doorgeven van meterstanden en adreswijzigingen. Dat gemak willen ze ook in hun werk,” zegt Cees van den Heijkant, CEO van Raet.

Uit eerder, vergelijkbaar onderzoek blijkt dat lijnmanagers de wensen van hun medewerkers delen. Zo ziet ruim 64% van de managers e-HRM als het middel om de beoordelingsgesprekken mee te ondersteunen en efficiënter uit te kunnen voeren. Ruim 78% van de managers geeft aan dat e-HRM een wezenlijk onderdeel is van het kunnen uitvoeren van de HR-taken ‘in de lijn’.

HR-managers waarderen vooral de tijdwinst. Ruim 55% van de HR-professionals ziet e-HRM als middel om tijd te winnen, zodat zij meer tijd kunnen besteden aan het geven van advies aan managers en medewerkers.