Nieuws

shutterstock_kennis studie talent ontwikkeling

Meer verzuim door kennisachterstand

Bijna een kwart van uw personeel denkt niet genoeg up to date te zijn om zijn werk goed te kunnen uitvoeren. Dat leidt tot verzuim en zelfs burn-outklachten.

Zo’n 23 procent van de werknemers geeft aan dat het hen ontbreekt aan nieuwe kennis en vaardigheden om hun werk goed uit te kunnen voeren. En dat is gevaarlijk, want die kennisachterstand kan leiden tot meer verzuim en zelfs tot burn-outklachten. Zo blijkt uit de dinsdag verschenen Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2014, een gezamenlijk onderzoek van het CBS en onderzoeksinstituut TNO.

TIP: Lees waar u juridisch op moet letten als u medewerkers door middel van scholing laat doorstromen in de organisatie op PW De Gids Vakbase. 

Meer verzuim door kennisachterstand

Werknemers die aangeven dat zij nieuwe kennis en vaardigheden missen, verzuimen meer. Hun verzuimpercentage ligt met 4,7 procent aanzienlijk hoger dan van werknemers die over voldoende kennis en vaardigheden (3,4 procent) zeggen te beschikken. Werknemers met verouderde kwalificaties hebben relatief vaak burn-outklachten en zijn bovendien minder tevreden over hun werk: ruim 12 procent is zelfs (zeer) ontevreden met het werk.

Geen kennisachterstand onder piepjonge en oude medewerker

Als kennis en vaardigheden van werknemers niet in gelijke snelheid ontwikkelen met organisatorische en technologische veranderingen, dan is sprake van kwalificatieveroudering. Kwalificatieveroudering doet zich iets meer voor onder hoog- dan onder laagopgeleiden, zo blijkt uit de enquête.
Naar leeftijd zijn de verschillen groter. Het zijn de allerjongste en de alleroudste werknemers die het minst zeggen dat ze nieuwe kennis of vaardigheden missen. Bij jongeren speelt mee dat een groot deel een bijbaan of startbaan heeft onder hun opleidingsniveau. Werknemers van 65 jaar en ouder zijn relatief vaak laagopgeleid en werkzaam in flexibele dienstverbanden met een geringe arbeidsduur in de transport en logistiek, bijvoorbeeld als taxichauffeur, koerier of dagbladenbezorger. Investeren in de ontwikkeling van oudere werknemers loont, zo bleek onlangs uit onderzoek van het arbeidsmarktinstituut ROA van de Universiteit van Maastricht. Als oudere medewerkers scholingskansen krijgen, zijn zij eerder bereid en extra gemotiveerd om langer door te werken.

Lees ook: Oudere medewerkers opleiden: 5 tips

Informatie- en communicatiebranche mist kennis

Kwalificatieveroudering komt relatief veel voor in de bedrijfstak informatie en communicatie, branches waarin kennis snel veroudert. Ruim 27 procent zegt hier belangrijke nieuwe kennis en vaardigheden te missen. Dit hangt vooral samen met de snelheid van de technologische ontwikkelingen. Zo geeft een relatief groot deel van de ict’ers en van de databank- en netwerkspecialisten aan dat het werk zodanig veranderd is dat zij nieuwe kennis en vaardigheden nodig hebben voor hun werk.
Ook in de bouw missen relatief veel werknemers naar eigen zeggen belangrijke nieuwe kennis en vaardigheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektriciens en loodgieters. Mensen die werken in de reparatie van auto’s, reclame en marktonderzoek, industrieel ontwerp en vormgeving zeggen ook relatief vaak dat het hen aan nieuwe kennis en vaardigheden ontbreekt. In het vervoer en opslag, de horeca en de landbouw en visserij zijn daarentegen betrekkelijk weinig werknemers die nieuwe kennis of vaardigheden missen.