Nieuws

Mentoring

Meer vraag naar opleidingsspecialisten door WWZ

De vraag naar opleidingsspecialisten trekt weer aan. Dat is deels te wijten aan de komst van de komst van de WWZ.

Het opleiden en ontwikkelen van medewerkers lag de afgelopen jaren voor veel werkgevers even stil. Maar nu de economie weer aantrekt, lijkt er weer geïnvesteerd te worden in ontwikkeling. Dat blijkt uit de vraag naar opleidingsspecialisten: die nam het eerste kwartaal van 2015 namelijk met 28 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit online onderzoek van detacheerder Yacht, die de vraag naar HRM-professionals monitort.

Impact van WWZ op scholing

Deze investering in medewerkers houdt zeker ook verband met de wettelijke invoering van de scholingsplicht via de transitievergoeding, als onderdeel van de Wet werk en zekerheid (WWZ), stelt Ellen Bergh, commercieel manager Yacht HRM. “Dit houdt in dat de werkgever de werknemer in staat moet stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie. De werkgever moet de werknemer ook in staat stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst als de functie van de werknemer komt te vervallen of als hij niet langer in staat is deze te vervullen.”

TIP: Lees meer over het studiekostenbeding en de transitievergoeding op PW De Gids Vakbase.

Ontwikkelkansen bieden is goed werkgeverschap

De arbeidsmarkt van de toekomst verlangt van mensen dat ze steeds flexibeler inzetbaar zijn. Om die reden is het goed continu te blijven investeren in ontwikkeling. Dat geldt zowel voor werknemers als werkgevers.
Bergh: “Voor werkgevers betekent dit dat het begeleiden en ondersteunen van medewerkers (via het aanbieden van opleiding, training en scholing) vanaf 1 juli 2015 niet alleen belangrijker wordt, maar ook een manier is om nog beter invulling te geven aan goed werkgeverschap. Dat maakt je als werkgever aantrekkelijker. Voor professionals betekent het dat ze niet stil moeten staan, maar voortdurend moeten investeren in eigen ontwikkeling. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid.”

Top 4 HR-vacatures

De vraag naar HR-professionals stijgt in het eerste kwartaal van 2015 in totaal met 12 procent, ten opzichte van het vierde kwartaal van 2014. De vier meest gevraagde HR-professionals zijn:

  1. Training & Development (28 procent)
  2. HR-manager (13 procent)
  3. HR-adviseur (13 procent)
  4. Recruiter (9 procent)

Vrijwel overal stijgt de vraag naar HR-managers en recruiters, met name in de Randstad. In Rotterdam stijgt de vraag met een kwart (26 procent), in Den Haag met 21 procent, gevolgd door Utrecht (17 procent) en Amsterdam (14 procent).

Lees ook: 3 strategische tips voor de opleidingsprofessional