Uitstroom

Werkloos

Meer werklozen twee jaar of langer op zoek naar een baan

Werkzoekenden zochten in 2013 een stuk langer naar een baan dan een jaar eerder. In 2012 zocht 21,5 procent van de werklozen langer dan twee jaar naar betaald werk. Vorig jaar steeg dit percentage naar maar liefst 29,1 procent.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ter vergelijking: dit is ruim 13 procent meer dan tien jaar geleden. In 2002 was het aandeel werkzoekenden dat er langer dan twee jaar over deed om een baan te vinden nog ruim 16 procent.

Landelijke verschillen
In de provincie Groningen is het aandeel werkzoekenden dat in 2013 langer dan twee jaar op zoek was verreweg het grootst: ruim 37 procent. In Noord-Holland is de score met 25,9 procent juist relatief laag. Ook in de provincie Utrecht is het aandeel werkzoekenden dat langer dan twee jaar moet solliciteren met 26,1 procent lager dan het landelijk gemiddelde.

Op PW de Gids Vakbase leest u wat werknemers kunnen en moeten doen om werkloosheid voor te zijn.