Verdieping

Meeste bestuurders verdienen geen loyaal personeel

Werkgevers moeten niet klagen over gebrek aan loyaliteit bij werknemers. Niet alleen hebben zij zelf een einde gemaakt aan het concept van levenslange werkrelaties, topmanagers zijn zelf ook vaak de eerste die bereid zijn om over te stappen naar een andere organisatie.

Dat steltPeter Capelli, auteur en  hoogleraar Management aan de Wharton School van de Universiteit van Pennsylvania,  op de site Human Resource Executive Online. Uit eigen onderzoek concludeert Capelli dat bestuurders die klagen over ontrouwe werknemers ongeloofwaardig zijn. Capelli bekeek samen met een collega de database van een werving- en selectiebureau voor executives. Zij keken welke mensen waren benaderd om te peilen of zij in de markt waren voor een nieuwe baan en hoeveel van hen daarop ja hadden gezegd. Het bleek dat 52 procent van de managers interesse had in een nieuwe baan, zonder zelfs enige details te weten over de mogelijke nieuwe kans.

Gekeken naar het niveau van de managers, dan blijkt dat topmanagers veel gretiger zijn om een organisatie te verlaten dan leidinggevenden op een lager niveau, waarvan 70 procent niet zo maar ja zegt wanneer zij worden gepolst voor een nieuwe baan. Van de topmanagers is daarentegen twee derde onmiddellijk bereid om een cv in te sturen, referenties te geven en een gesprek te voeren. Hoe vaker de manager van functie is veranderd, ook wanneer dat binnen dezelfde organisatie is, hoe meer hij of zij bereid is om ja te zeggen op een aanbod van een andere werkgever.

HR moet hier volgens Capelli rekening mee houden bij talentmanagementprogramma’s. In veel organisaties laat HR leidinggevend talent roteren, om zoveel mogelijk ervaring op te doen. Capelli waarschuwt dat mensen hierdoor niet alleen breed inzetbaar worden, maar ook meer geneigd om hun heil elders te zoeken.