Rechtspraak

wet- en regelgeving

Onderscheid mag bij zwaar en gevaarlijk werk

De regeling van verlof, ontslag en uitkering voor ambtenaren met zware functies is niet in strijd is met de EU-regels rondom leeftijdsdiscriminatie.

Dat heeft de Centrale Raad van Beroep vastgesteld in verschillende uitspraken.

Voor ambtenaren met een zware functie geldt een regeling die inhoudt dat zij vanaf ongeveer hun 60ste niet meer werken en een uitkering van 80 procent van hun loon ontvangen. Deze regeling is volgens de Centrale Raad van Beroep niet in strijd met de EU-regels over leeftijdsdiscriminatie.

Er wordt in de regeling weliswaar onderscheid naar leeftijd gemaakt maar dat mag in dit geval. Het doel van de regeling is de betrokkene, in dit geval een gevangenismedewerker, te beschermen tegen de risico’s van het zware en gevaarlijke werk. Het doel is ook derden te beschermen.

Het verbod van leeftijdsdiscriminatie staat in de Wet gelijke behandeling in arbeid en beroep. Die wet is een uitwerking van een Europese richtlijn. In die Europese richtlijn staat dat het niet de bedoeling is dat de strijdkrachten, de politie, het gevangeniswezen of de noodhulpdiensten personen in dienst houden die hun taken niet kunnen verrichten. Daar wijst de Centrale Raad van Beroep op.

Ook vindt de Centrale Raad van Beroep van belang dat deze ambtenaren niet altijd verplicht zijn te stoppen met werken. Zij kunnen doorwerken als zij daarom verzoeken. Er wordt dan onderzocht of zij lichamelijk en psychisch in staat zijn hun functie te blijven vervullen.