Human Capital

Onderzoek ‘zachte waarden’ vitaal bij fusie

De kans dat een overname slaagt is ruim twee keer zo groot als de koper eerst onderzoek doet naar de zachte en menselijke factoren van de over te nemen partij. Dat melden onderzoekers van Hay Group.

Bedrijven die onderzoek doen naar de cultuur, organisatie en het menselijk kapitaal hebben maar liefst ruim twee keer zo veel kans (70%) op succes als bedrijven die dat niet doen (30%). Toch laat ruim een derde van de kopers nog na om een formele due diligence uit te voeren naar de ‘zachte’ factoren.

Voor het onderzoek zijn ruim 560 senior executives uit 21 landen ondervraagd, die in de afgelopen drie jaar bij minimaal drie transactie met waardes van minimaal $ 500 mln betrokken zijn geweest.

Deals die zijn gemaakt tijdens een recessie scoren volgens het adviesbureau uiteindelijk vaak hoger dan deals tijdens een opleving. Maar dat vereist nog meer dan anders dat de overnemende partij zijn huiswerk volledig maakt.

Senior executives moeten dus meer tijd en energie besteden aan vragen over:

– het organisatiekapitaal zoals besturing, besluitvorming en cultuur;

– het relatiekapitaal zoals klantentrouw, leveranciersnetwerk, samenwerkingsverbanden en merkperceptie;

– het menselijk kapitaal zoals productiviteit, managementkwaliteit en werknemersbetrokkenheid.