Uncategorized

UItzendkrachten

Optimistische ondernemer wil talent vasthouden met arbeidsvoorwaarden

Het optimisme onder Nederlandse ondernemers neemt toe. Het merendeel wil daarom niet tornen aan de secundaire arbeidsvoorwaarden omdat ze hopen hiermee talentvolle werknemers aan zich te binden.

Dat blijkt uit onderzoek van TNS Nipo in samenwerking met het FD. 30 procent van de respondenten verwacht dat het ondernemersklimaat over zes maanden beter zal zijn, slechts 12 procent denkt dat het zal verslechteren. Over het algemene economische klimaat is het optimisme nog groter:43 procent verwacht een verbetering, slechts 13 procent een verslechtering.

Ook in de huidige moeilijke tijden blijven de ondervraagde ondernemers aan personeel denken, constateert TNS Nipo. 80 procent van de bedrijven met secundaire arbeidsvoorwaarden – twee op de drie bedrijven heeft die – is niet van plan om aan deze voorwaarden te morrelen. Men ziet deze voorwaarden doorgaans als belangrijke motivator om goed personeel binnen de deur te houden.

De uitkomsten van het onderzoek van TNS Nipo zijn opmerkelijk omdat in september nog bekend werd dat HRM’ers het mes willen zetten in de arbeidsvoorwaarden van medewerkers en dat daarbij demotie en salarisverlaging niet schuwen.