Scenarioplanning

OR moet personeelsplanning op de kaart zetten

De ondernemingsraad kan een belangrijke rol vervullen bij het stimuleren van strategische personeelsplanning binnen een organisatie. Omdat het gaat om de continuïteit van de organisatie, moet de OR hier aandacht voor vragen bij de bestuurder.

Dat vinden bezoekers van het congres van OR Informatie, dat plaatsvond op dinsdag 5 november. Als voorbeeld dient de OR van een financiële instelling die al in een vroegtijdig stadium inzage vroeg in de strategische visie van de bank. Toen bleek dat daarin nauwelijks aandacht werd geschonken aan personeelsplanning, zette de OR het onderwerp op de kaart. De overlegvergadering van de ondernemingsraad met de bestuurder is daarvoor een goed platform, maar indien nodig kan de or gebruik maken van zijn initiatiefrecht.

Bob Vermaak van CAOP, een trainings- en adviesbureau voor OR-leden, bestuurders en HR-professionals, zegt dat ondernemingsraden niet moeten wachten tot zij een adviesaanvraag krijgen voor zij zich in SPP verdiepen. “De besluitvorming door een bestuurder kent een cyclus. Dat gaat van de ideeënfase, naar de verkenning, de uitwerking van plannen, een voorgenomen besluit naar de implementatie, met daarna de doorontwikkeling. Wees je er als ondernemingsraad van bewust dat de bestuurder dit soort stappen neemt. Je invloed is beperkt als je wacht tot het moment dat de bestuurder advies vraagt over een voorgenomen besluit.”