Scenarioplanning

‘Plan niet te ver vooruit’

Het  tekort aan de juist opgeleide werknemers op de juiste plaats, op het juiste moment en tegen de juiste kosten, kan worden beschouwd als een kans voor zowel werkgevers als werknemers.

Dat stelt Intelligence Group. Schaarste bestaat niet, concludeert Intelligence Group uit wetenschappelijk praktijkonderzoek dat is verricht door onderzoekers van de Universiteit van Tilburg en Intelligence Group onder begeleiding van een commissie bestaande uit donateurs van de Stichting Management Studies.

Het ‘schaarstevraagstuk’ is op te lossen door bij strategische personeelsplanning nadrukkelijk flexibiliteit in te bouwen om wendbaar te zijn, schrijft Intelligence Group. “Met deze benadering kunnen ondernemingen en organisaties beter inspelen op de dynamiek in hun omgeving. Dus geen rigide blauwdruk, niet te ver vooruit plannen, maar voortdurend monitoren wat de actuele situatie op de arbeidsmarkt is. En op basis van die informatie handelen wanneer het nodig is. De onderzoekers zijn tot dat inzicht gekomen door het verrichten van literatuuronderzoek, deskresearch en diepte-interviews met HR-managers en lijnmanagers van vijfentwintig publieke en private organisaties.”

Intelligence Group vervolgt het betoog met de opsomming van  vier oplossingsrichtingen: samenwerken, effectief werven, duurzame arbeidsrelaties en technische innovatie, outsourcing & offshoring. “Dit maakt het mogelijk schaarste aan personeel voor te zijn en waar nodig aan te pakken. Het effectief werven van personeel en het aangaan van duurzame arbeidsrelaties tussen werkgever en werknemer hebben vooral betrekking op het vergroten van de aanbod van arbeid. De andere twee oplossingsrichtingen proberen juist organisaties te helpen bij het verminderen van de afhankelijkheid van het arbeidsaanbod. Daarnaast worden in deze studie de oplossingsrichtingen onderscheiden naar andere dimensies als bijvoorbeeld mens-/procesgericht, kwantitatief/kwalitatief, korte/lange termijn. Welke dimensie ook wordt gekozen, de combinatie van oplossingsrichtingen leidt tot werkzame strategieën voor personeelsplanning. Voor het monitoren van de schaarste is een innovatieve ‘schaarste-indicator’ ontwikkeld, die direct inzicht geeft in de actuele situatie van de arbeidsmarkt en ook bepaalde trends toont.”

De resultaten van het onderzoek zijn beschreven in het boek Schaarste bestaat niet (ISBN 9789023252047)

TIP! Met vakgenoten van gedachten wisselen over strategische personeelsplanning? Bezoek het congres Over Personeelsplanning op 10 december in Doorn