Belonen

reward

Prestatiebeloning vooral voor trouwe werknemers

Ongeveer een kwart van alle werkgevers uit het mkb gebruikt prestatiebeloning om een deel van de werknemers te belonen. Naar eigen zeggen doen ze dit vooral om goede mensen te motiveren en langer bij het bedrijf te houden. De feiten lijken dit te ondersteunen: hoe langer een werknemer al in dienst is, hoe vaker prestatiebeloning wordt ingezet. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM.

Panteia/EIM onderzocht de manier waarop mkb-bedrijven hun best betaalde werknemer belonen. Uit dat onderzoek blijkt dat de twee belangrijkste vormen van prestatiebeloning in het midden- en kleinbedrijf bonussen en winstdeling zijn. Bonussen zijn beduidend populairder dan winstdeling, maar voor beide vormen van prestatiebeloning geldt dat ze vaker voorkomen naarmate werknemers langer in dienst zijn. Grotere bedrijven uit het mkb gebruiken vaker prestatiebeloning dan kleinere bedrijven. Dit komt vooral doordat de werknemers bij grotere bedrijven over het algemeen een langer dienstverband hebben dan bij de kleinere bedrijven. De leeftijd van het bedrijf maakt hierbij niet uit: prestatiebeloning komt onder jonge bedrijven even vaak voor als onder oude bedrijven.

Opleidingsniveau
De lengte van het dienstverband heeft een duidelijke samenhang met het al dan niet krijgen van prestatiebeloning. Opvallend genoeg lijkt dit voor de hoogte van het salaris niet te gelden, dat hangt vooral af van de leeftijd en het opleidingsniveau van de best betaalde werknemer. Daarbij speelt ook het opleidingsniveau van de werkgever een rol: werkgevers die zelf een hogere opleiding hebben afgerond, keren een hoger salaris uit aan hun best betaalde werknemer dan overige werkgevers. Wellicht komt dit omdat hoger opgeleide werkgevers meer winsten behalen, zodat ze ook hogere lonen aan hun werknemers kunnen uitkeren.