Uitstroom

vakantie vliegtuig piloot

Rechter fluit reorganisatie Martinair terug

Martinair heeft tijdens de laatste reorganisatie niet genoeg rekening gehouden met de gevolgen voor het personeel, stelt de rechter.

Toen luchtvaartmaatschappij Martinair begin dit jaar een reorganisatie afkondigde, is er te weinig rekening gehouden met het personeel. De gevolgen voor de werkgelegenheid en financiële consequenties daarvan zijn onvoldoende gemotiveerd door Martinair. De reorganisatie wordt door de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam ‘kennelijk onredelijk’ verklaard.

Bij de vrachtdochter van KLM werd eerder dit jaar een grote saneringsronde aangekondigd. Dit jaar en in de loop van volgend jaar wordt de vloot in stappen teruggebracht van tien naar vier toestellen. Daarbij verdwijnen honderden banen.

De ondernemingsraad (or) van Martinair verzette zich tegen de plannen en stapte naar de rechter. Het huidige plan noemde de or destijds een ‘sterfhuisconstructie‘ (>PW De Gids). De or vond het onbegrijpelijk dat de directie van Martinair niet wilde ingaan op een alternatief plan, waarmee veel werkgelegenheid kan worden behouden.

Martinair is de laatste maanden regelmatig in het nieuws vanwege personeelszaken. Onlangs kwam een zaak voor de rechter, aangespannen door een groep medewerkers, die na overname van het passagiersdeel door moederbedrijf KLM hun opgebouwde rechten wilden afdwingen. Na de overname dachten de medewerkers wel horizontaal in te kunnen stromen, maar de medewerkers moesten weer onderop de ladder instappen. De rechter oordeelde dat dit terecht was, omdat er geen sprake was van voortzetting van de activiteiten van Martinair. (ANP/Redactie)

TIP: Voorkom problemen rondom ontslag en kom naar de cursusdag Het nieuwe ontslagrecht in de praktijk op 1 oktober.