Verdieping

‘Recruiters, word gastheer!’

Het binnenhalen én houden van toptalent is voor veel organisaties een uitdaging. Recruiters houden zich nu vooral bezig met een vastomlijnd wervingsproces, maar zouden ook gastheer van de organisatie moeten zijn.

De arbeidsmarkt voor hoogopgeleiden wordt de komende jaren flink krapper. Voor werkgevers zal het een steeds grotere uitdaging worden om toptalent voor hun sleutelposities binnen te halen en te houden. Zij zullen nu hun deuren wijd open moeten zetten om potentieel talent een ‘kijkje in de keuken’ te geven.

Op deze realiteit wordt momenteel onvoldoende ingespeeld, meent Pieter Riedstra, managing consultant bij searchbureau Whyz. Riedstra ziet hier een belangrijke rol weggelegd voor recruiters: ‘Zij zijn verantwoordelijk voor de instroom van toptalent, maar houden zich teveel bezig met het volgen van een vastomlijnd wervingsproces. Hier ligt een uitgelezen kans voor werkgevers: zorg ervoor dat de recruiter de tijd krijgt om het gezicht van een organisatie te zijn.’

Wat is er aan de hand met de recruiter?
‘Toptalenten krijgen van veel bedrijven niet het warme welkom dat zij zouden moeten krijgen. Een recruiter fungeert als schakel tussen organisaties en toptalent. Het komt op dit moment te vaak voor dat de recruiter daarbij slechts procesbegeleider is van een in beton gegoten proces. Dat is het gevolg van het traditionele uitgangspunt binnen de recruitmentwereld: er wordt simpelweg gekeken of er een match tot stand kan worden gebracht tussen vacature en cv. De recruiter vormt zich daarbij vooral een  – beperkt –  eerste beeld van de kandidaat op basis van een cv.’

Hoe komt dat?
‘Recruiters hebben een te groot aantal vacatures in portefeuille en richten zich daardoor puur op de werving. Vaak worden ze afgerekend op basis van het aantal vacatures dat zij vervullen. Recruiters kijken dus noodgedwongen vooral naar de kortetermijnbehoefte en onvoldoende naar de toekomstige behoefte aan talent om topposities te kunnen vervullen. Dat is voor het voortbestaan van organisaties juist cruciaal. In economische zware tijden, maar vooral op het moment dat de economie weer aantrekt.’

Hoe kunnen organisaties op die langetermijnbehoefte inspelen?
‘Bijvoorbeeld door topkandidaten oriënterend te ontvangen voor een kijkje achter de schermen. Maar veel werkgevers staan daar onvoldoende voor open. Vaak zijn ze bang dat ze de kandidaat niet kunnen bieden wat hij zoekt. Investeren in een rondleiding zien ze daarom vaak als tijdverspilling. Wat ze vaak niet beseffen is dat een kandidaat liever niet zal gaan werken bij een organisatie die hem of haar niet toestaat uitvoerig rond te kijken. Dat is een gemiste kans, want deze kandidaten kunnen juist ambassadeurs zijn voor de organisatie: ook al voldoet het bedrijf misschien niet aan de verwachtingen, het feit dat hij binnen mag kijken ziet hij als iets positiefs en dat zal hij doorvertellen binnen zijn netwerk. Organisaties hebben het gevoel dat ze in de ‘driver seat’ zitten, terwijl het juist de topkandidaat is die deze rol heeft.’

Wat betekent dit voor het optreden van recruiters?
‘De recruiter moet naast zijn rol in het wervingsproces vooral optreden als gastheer van de organisatie en kandidaten letterlijk en figuurlijk een rondleiding geven. Zoals een goede gastheer in een restaurant met veel plezier bereid is om vragen te beantwoorden en uitleg te geven over het menu –  en hier een proactieve houding in aanneemt – zou een recruiter een vergelijkbare rol op zich moeten nemen; het spreekwoordelijke ‘kijkje in de keuken’. Grotere organisaties zouden er goed aan doen elke business unit van een eigen ‘gastheer’ te voorzien; de corporate recruiter die de businessunit in zijn portefeuille heeft. Die beschikt namelijk over diepgaande kennis van dat specifieke bedrijfsonderdeel.’

Wat heeft dat gastheerschap voor voordelen?
‘Om te beginnen maakt het de kans op een match tussen (het juiste) toptalent en een organisatie aanzienlijk groter, beide partijen zijn erbij gebaat als ze meer over elkaar weten. Meer in het algemeen kan worden gesteld dat het goed is voor de ontwikkeling van een sector, of zelfs de economie van een land, wanneer er zoveel mogelijk mensen op de juiste plek zitten en het werk doen waar zij in excelleren. Daarnaast zal een kandidaat die hartelijk wordt verwelkomd door een organisatie, serieus wordt genomen en rustig de kans krijgt zich in een functie te verdiepen, dit met veel plezier delen met bekenden. Dat heeft een positieve uitwerking op het imago van de werkgever. Een laatste voordeel betreft de recruiter zelf. Die heeft veel nuttiger en, niet onbelangrijk, leuker werk door op te treden als gastheer.’