Belonen

Salarisgroei vaker gebaseerd op individuele prestaties

De helft van de bedrijven in Nederland gaat in 2013 korten op personeelskosten. Loonsverhogingen worden steeds meer afhankelijk van individuele prestaties.

Dat blijkt uit Towers Watson onderzoek naar het personeelsbeleid van 62 bedrijven waar in totaal 100.000 werknemers in dienst zijn.

35 procent van de bedrijven die besparen op personeelskosten geeft aan geen salarisverhoging door te voeren, of deze te verlagen. 92 procent verwacht de besparingen de toekomst niet in te kunnen halen. Ook worden Het valt daarbij op dat salarisverhogingen steeds afhankelijker worden van individuele prestaties. Veel bedrijven willen de beperktere loonruimte verdelen onder een specifieke groep werknemers. Bas Rupert, Senior Consultant  bij Towers Watson: ‘Slechts 15 procent van de bedrijven geeft aan niet te differentiëren.’

De gemiddelde kostenreductie bedraagt 7 procent van de directe loonkosten. De meest genomen maatregelen zijn een vacaturestop (48 procent) en ontslag (43 procent). Daarnaast ziet Towers Watson een belangrijke trend in alternatieve beloningsprogramma’s. Rupert: ‘Bedrijven investeren in beloningsprogramma’s die niet structureel van aard zijn. Dat is belangrijk, want voor betrokken werknemers is uitdagend werk, baanzekerheid en carrièremogelijkheden belangrijker dan salarisgroei.’

De trend dat organisaties meer prestatiegericht gaan belonen is volgens Rupert een gezonde ontwikkeling: ‘Bedrijven waarin werknemers een duidelijk inzicht hebben in de relatie tussen prestatie en beloning presteren beter en weten hoog gekwalificeerd personeel en ‘high performers’ binnen te houden. Deze bedrijven hebben een duidelijke Employee Value Proposition: ze zijn effectiever in het overbrengen van een boodschap en hun werknemers zijn ambassadeurs van de organisatie.’