Nieuws

Oudere werknemer

Scholing oudere werknemer zinvol

Als ze van hun werkgever goede scholingskansen krijgen, zijn oudere werknemers eerder bereid en gemotiveerd om langer door te werken. Ze ontzien met extra verlofdagen of een lichter takenpakket werkt niet.

Dat is de conclusie van onderzoeksinstituut ROA van de Universiteit Maastricht op basis van onderzoek. 11.600 werknemers en 1.400 bedrijven en organisaties in de overheids-, onderwijs- en bouwsector namen hieraan deel.

Lees ook welke 5 stappen u kunt nemen om uw oudere werknemer binnen boord te houden.

Extra gemotiveerd personeel
Werkgevers die oudere werknemers goede scholingsfaciliteiten bieden, worden daar royaal voor beloond, ontdekten de onderzoekers. Het levert ze extra gemotiveerd personeel op, dat minder stress ervaart. Daarbij zijn de betrokken werknemers van plan later met pensioen gaan.

Deze effecten blijven niet beperkt tot oudere werknemers die daadwerkelijk scholing volgen. Collega’s die wel het aanbod krijgen, maar er geen gebruik van maken, profiteren in dezelfde mate. Voor deze werknemers is de bereidheid van de werkgever om in hen te investeren kennelijk al voldoende om op niveau te blijven presteren.

Investeren in scholing
Veel werkgevers investeren liever niet in de scholing van ouder personeel. Doordat de terugverdientijd korter is, gaan ze ervan uit dat de investering onvoldoende oplevert. Deze redenering gaat volgens de onderzoekers maar tot zekere hoogte op.

Werkgevers verliezen namelijk uit het oog dat oudere werknemers meer honkvast zijn. ‘Jongere werknemers vertrekken sneller en nemen de investering vaker met zich mee naar een andere betrekking’, aldus de onderzoekers.

Leeftijd geen negatieve invloed
De onderzoekers concluderen voorts dat werkgevers vaak denken dat leeftijd een negatieve invloed heeft op de werkprestaties, ondanks het feit dat dit voor veel beroepen niet overeenkomt met wetenschappelijke inzichten. ‘Het ideaal van langer doorwerken is moeilijk te realiseren zolang oudere werknemers minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt.’