Scenarioplanning

analytics

SPP geeft zorginstelling slagkracht voor de toekomst

Er staat zorgorganisaties heel wat te wachten door onder andere vergrijzing, bezuinigingen en flexibilisering. Koraal Groep gebruikte een project voor strategische personeelsplanning om de nodige slagkracht te creëren.

Dat blijkt uit een uitgebreide beschrijving van deze best practice van strategische personeelsplanning in de zorg op de website van Zorg aan Zet, een Limburgse arbeidsmarktorganisatie. Koraal Groep bestaat uit elf stichtingen in Limburg en Noord-Brabant en ondersteunt mensen met een (verstandelijke) beperking en/of belemmering en hun netwerk, zoals ouders en verwanten.

Ronald Counet, manager Sociale Zaken van Koraal Groep legt uit dat alle zorgvernieuwingen betekenen dat het personeel dat de morgen nodig is, anderen zijn dan degenen die nu werken voor de stichtingen. “Binnen de organisatie was het toekomstscenario nog onvoldoende doorvertaald naar beleid op werkstichtingniveau, met als gevolg dat bij de werving en selectie van personeel keuzes werden gemaakt die nog niet in lijn waren met het strategisch beleid. We hadden behoefte aan een instrumentarium om dieper inzicht te krijgen in de huidige situatie en planmatig aan de langere termijn te kunnen werken. Dat realiseer je met strategische personeelsplanning.”

Counet vertelt dat het niet alleen gaat om het vinden van medewerkers voor de toekomst, maar ook voor het binden en boeien van mensen. Zij hebben binnen de Koraal Groep geen baan, maar een loopbaan. “We hebben in feite te maken met vier belangrijke factoren wat personeel betreft: kwantiteit, kwaliteit, flexibiliteit en kosten. Dat kun je verder versimpelen met de vragen: wat heb ik nu? Wat heb ik nu nodig? En wat heb ik straks nodig? Op basis van die drie gegevens kun je op een groot aantal terreinen sociaal beleid maken; voor werving en selectie, opleidingsbeleid, outplacement of bijvoorbeeld ten aanzien van flexibilisering.”

Koraal Groep heeft een aantal duidelijk omschreven stappen gevolgd: het samenstellen van een multidisciplinaire projectgroep (financieel, p&o, lijn, directeuren en in- & externe projectleiders), het formuleren van een projectplan en het opstellen van de planning. De basisgegevens om een ‘foto’ te maken van de actuele situatie kwamen grotendeels uit het salarissysteem. Counet: “Die gegevens werden vervolgens geanalyseerd en vanuit de markt, ontwikkelingen in de zorg, financiële- en arbeidsmarktprognoses met elkaar in verbinding gebracht. Bij dat inzichtelijk maken van de gegevens kun je eigenlijk niet zonder externe expertise. We hebben tevoren in de projectgroep uitgebreid gediscussieerd over wat we precies naar boven wilden halen; op basis daarvan werd de informatie ontsloten. Door de verschillende disciplines in de projectgroepen kreeg je echt interne discussies en werd voorkomen dat we aandachtspunten over het hoofd zouden zien. Het ging daarbij om vragen over aantallen medewerkers en fte’s, man-vrouwverdeling, leeftijdverdeling, salariëring, functies en dergelijke.”

De strijd om talent begint nu!
10 december, Zonheuvel in Doorn
Open uw ogen voor toekomstige talentproblemen. Dit congres geeft u best practices, methoden, instrumenten en bovenal praktische workshops. Hier krijgt u in één dag een inkijk in uw eigen talent planning en de kansen in uw organisatie.
Inschrijven/ meer informatie

 

Dit artikel is een samenvatting. Het volledige artikel is te lezen op de site van Zorg aan Zet en is geschreven door geschreven door Wim van Grinsven.