Nieuws

Steeds minder mensen actief op zoek naar een baan

De afname van de werkloosheid in Nederland komt vooral doordat steeds minder mensen actief op zoek gaan naar een baan. Van een echt herstel op de arbeidsmarkt is daarom nog geen sprake. Dat zei econoom Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Het CBS meldde eerder op de dag dat de werkloosheid vorige maand is gedaald tot 8,5 procent van de beroepsbevolking, tegen 8,6 procent in september. Volgens het CBS komt die daling vooral door een krimp van de beroepsbevolking, doordat werklozen hun zoektocht naar een baan staken. Mensen zonder werk die niet actief zoeken naar een baan worden niet meegeteld in de beroepsbevolking.

“Zeker driekwart van de afname van de werkloosheid in de afgelopen drie maanden komt door dat ontmoedigingseffect”, stelde Van Mulligen. “Minder mensen melden zich als werkzoekenden. Dat zien we deels terug in de toenemende inschrijvingen in het hoger onderwijs, maar ook in oudere leeftijdsgroepen krimpt de beroepsbevolking.”

Van een omslag op de arbeidsmarkt is daarom volgens Van Mulligen geen sprake. “Daarvoor moet de werkgelegenheid groeien, maar in het derde kwartaal nam het aantal banen nog fors af. De werkloosheid kan de komende maanden wel verder dalen, maar dat zal eerder komen doordat meer mensen zich terugtrekken van de arbeidsmarkt dan door banengroei.”