Nieuws

Women on top

Stoppen met werken? Niet de jongste generatie vrouwen

De jongste generaties vrouwen nemen steeds meer deel aan de arbeidsmarkt. Daardoor is ook de verdeling van het aantal arbeidsuren tussen partners veranderd. Het meest gangbaar binnen een gezin is tegenwoordig de combinatie voltijdbaan en een grote deeltijdbaan.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vaker beide partners een baan
Vrouwen uit oudere generaties stopten vaak met werken als ze kinderen kregen. Vrouwen uit de jongere generaties doen dat steeds minder.
Van de huidige generatie 35-jarige vrouwen met een partner werkt 75 procent. Van de oudere generatie vrouwen die zijn geboren in de jaren vijftig werkte slechts 55 procent.

Tweeverdieners
Het meest toegenomen is de combinatie van één voltijdbaan (35 uur per week of meer) en een grote deeltijdbaan (20 tot 35 uur). Ruim de helft van de huidige generatie 35-jarige vrouwen maakt deel uit van een dergelijk tweeverdienershuishouden. Voor de oudere generatie vrouwen was dit op hun 35ste maar 29 procent.

Stellen met maar één werkende partner komen tegenwoordig nog maar weinig voor. 18 procent van de jongste generatie 35-jarige vrouwen maakte deel uit van zo’n eenverdienershuishouden. Bij de generatie vrouwen van begin 1950 was dit nog 38 procent.

Aantal uren zo goed als gelijk
Het aandeel tweeverdienershuishouden is in twintig jaar tijd in snel tempo gegroeid. Het totaal aantal arbeidsuren dat beide partners werken, is tussen 1992 en 2013 echter nauwelijks veranderd. Het gezamenlijke aantal arbeidsuren was 63 uur voor 35-jarige vrouwen die eind jaren ’50 zijn geboren, en ruim 65 uur voor 35-jarige vrouwen die begin jaren ’70 zijn geboren.

Op PW de Gids Vakbase kunt u lezen dat ondanks deze inhaalslag op het gebied van werkuren, dit niet geldt voor het salaris van vrouwen. Zij verdienen bruto nog steeds 17 procent minder dan mannen.

Bron: Arbeidsparticipatie personen en partner; geboortegeneratie vanaf 1925-1929