Arbeidsmarktanalyse

‘Strategische personeelsplanning? HR van Logica plant slechts zes maanden vooruit’

Om ervoor te zorgen dat een bedrijf de vraag uit de markt kan beantwoorden, is strategische personeelsplanning onvermijdelijk. Maar de tijden zijn stormachtig en onvoorspelbaar. En in hoeverre is vooruitkijken dan mogelijk? Ido Shikma, vice president Human Resources Logica, over de spagaat waarin HR zich bevindt.

In hoeverre valt er in een snel veranderend landschap met een onzekere economische toekomst nog vooruit te plannen? Is strategische personeelsplanning nog wel mogelijk?
‘In de afgelopen jaren zie je bij veel bedrijven een enorme verschuiving plaatsvinden van planning and control naar sense and adapt. De huidige economische ontwikkelingen maken nu eenmaal dat het weinig zin heeft om meerjaarplanningen op te stellen. De toekomst is daarvoor te onzeker en de omstandigheden veranderen daarvoor te snel. Zo kijken wij zelf nog naar zes maanden vooruit. Langer heeft geen zin. Ik zeg wel eens een beetje provocerend: lange termijn is vandaag de dag voor de meeste bedrijven slechts een kwartaal. Dat is immers ook de tijdspanne waar aandeelhouders op reageren.’

Is vooruit kijken niet langer nodig?
‘Het is belangrijk dat bedrijven als het onze ervoor zorgen dat ze in staat zijn om zich aan te passen aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Dat betekent dat je wel degelijk moet plannen. Niet in de zin van jaren vooruit kijken, maar in de zin van het wendbaar maken van de organisatie. Het gaat om flexibiliteit. Díe moet je plannen. Van de vierduizend medewerkers werken er maar liefst 3200 bij klanten. En klanten zijn meer dan ooit veeleisend. Ze willen meer kwaliteit, ze willen het sneller, en ze willen het voor minder geld. En wat ze vandaag willen, is niet per se wat ze morgen willen. Dat vraagt nogal wat van de wendbaarheid en inzetbaarheid van onze medewerkers. Ze moeten over dusdanige vaardigheden beschikken dat ze vandaag het één en zonodig morgen het andere kunnen leveren. Dat betekent dat ze voor een deel over specialistische kennis moeten beschikken, maar zodra deze kennis niet langer wordt gevraagd, over genoeg basiskennis en -vaardigheden beschikken zodat ze kunnen overschakelen naar een andere expertise. Ze moeten dus én specialist zijn, én generalist.’

Inzetbaarheid en wendbaarheid lijken hierbij de ‘toverwoorden’.
‘Klopt’, zegt Shikma. ‘We willen dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen.En we stellen hen daar ook persoonlijk verantwoordelijk voor. Ze moeten voortdurend werken aan hun persoonlijke marktwaarde. En die gaat verder dan Logica alleen. Het is belangrijk dat ze breed inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt als geheel, niet uitsluitend binnen onze onderneming.’ Opleiding en training maken daar een belangrijk onderdeel van uit. ‘Ook op dit punt is er het een en ander veranderd’, zegt Shikma. ‘De dagen dat medewerkers in klasjes bij elkaar kwamen om te leren, is voorbij. Dat is te duur en kost te veel tijd en klanten willen dat niet langer betalen. We moeten veel meer toe naar het zogenaamde “blended learning” waarbij cursisten online de lesstof tot zich nemen en waarbij cursussen 24-7 beschikbaar zijn. Daarnaast is het belangrijker dan ooit om de kennis ook daadwerkelijk toe te passen bij de klant. Kennis alleen is niet voldoende. Het gaat erom wat je er mee doet. En dus organiseren we geregeld bijeenkomsten en werkgroepen waarbij collega’s kennis overdragen aan elkaar.’

Lees het gehele interview in magazine 12 2012 van PW De Gids