Nieuws

techniek-vrouw

Techniek kan uitzien naar hoogopgeleide vrouwen

Steeds meer vrouwen kiezen voor een technische studie op hbo- of wetenschappelijk niveau. Goed nieuws voor een sector waar het altijd moeilijk is om mensen met de juiste vaardigheden te vinden.

Kozen er in 2009 iets meer dan 8.800 vrouwen voor een technische opleiding op hbo- en wetenschappelijk niveau, afgelopen jaar waren dat er al iets meer dan 12.000, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Platform Beta Techniek.

De toegenomen instroom is mede het resultaat van de inspanningen van het Platform, samen met de technische branches en grote bedrijven. Dit met steun van het Techniekpact, waarin bedrijfsleven (waaronder VNO-NCW en MKB-Nederland), onderwijs en overheid werken aan een vermindering van het tekort aan technisch personeel.

VNO-NCW en MKB-Nederland spreken van een mooi resultaat dat in gezamenlijkheid is behaald. De werkgeversorganisaties hopen dat deze tendens ook zijn weg vindt naar mbo en vmbo, waar tot nu toe minder is te merken van een toegenomen belangstelling.