Nieuws

blinddoek

Toename werknemers Wsw bij gewone werkgevers

Het aandeel mensen dat een dienstverband in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) heeft bij gewone werkgevers is toegenomen van 36 procent tot 38 procent.

Dat komt naar voren uit de sectorcijfers van de sociale werkgelegenheid over 2015, aldus Cedris, de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie. Wsw-ers zijn mensen die vanwege een beperking extra ondersteuning nodig hebben.

Succes Banenafspraak

Volgens Cedris-voorzitter Job Cohen bewijst de stijging van het aantal detacheringen de waarde van Cedris. De stijging is bovendien een belangrijke verklaring in het succes van de banenafspraak, de afspraak tussen werkgevers- en werknemersorganisaties om de komende jaren 125.000 garantiebanen in te vullen. Ongeveer de helft van de tot nu toe gerealiseerde garantiebanen is ingevuld door Wsw-ers.

Zo regulier mogelijke baan

Door de forse Rijksbezuiniging op de oude Wsv-subsidie – sinds 1 januari 2015 is de toegang tot de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gesloten – staan Sociale werkbedrijven momenteel onder grote financiële druk. De lonen van de werknemers liggen vast in de Wsw-cao, terwijl de Rijkssubsidies jaarlijks dalen. Het verschil tussen de kosten van Wsw-werknemers en de Rijkssubsidie liep in 2015 met 20 miljoen euro op tot een tekort van 165 miljoen.

Ondanks verdere verbeteringen in de bedrijfsvoering, daalde het financieel resultaat van de sector van -81 miljoen euro in 2014 naar -97 miljoen in 2015. Voorzitter Job Cohen: ‘Deze verslechtering was verwacht en zal helaas de komende jaren doorzetten. Tegelijkertijd is er een duidelijke ambitie om meer mensen te ondersteunen naar een zo regulier mogelijke baan. De deskundigheid van Sociale werkbedrijven moet daarom beschikbaar blijven.