Ontslag

shutterstock_transitie flex computer laptop

Transitievergoeding krijgt eigen overgangsregeling

Er komt een overgangsregeling voor de transitievergoeding. Tijdelijke werknemers zouden hiermee beter beschermd moeten worden.

Oorspronkelijk bestond er in de Wet werk en zekerheid (WWZ) geen overgansgregeling voor de transitievergoeding, die per 1 juli van kracht gaat. Maar na kritiek op de wet wat betreft de positie van flexwerkers, besloot minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot een overgangsregeling.
Vanuit verschillende hoeken kwam namelijk commentaar op de transitievergoeding. Werkgevers zouden hun tijdelijke werknemers (bijvoorbeeld bij seizoensarbeid als horeca, recreatie en tuinbouw) niet opnieuw inhuren wanneer de transitievergoeding direct per 1 juli 2015 van kracht zou gaan en het arbeidsverleden van vóór 1 juli volledig mee zou tellen bij het berekenen van de vergoeding. Asscher was het eens met de kritiek en kwam met een overgangsregeling.
Vanaf 1 juli 2015 hebben tijdelijke werknemers recht op een transitievergoeding als na ten minste twee jaar de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd door de werkgever. De hoogte daarvan wordt in het oorspronkelijke voorstel bepaald door de gewerkte periodes van voor 1 juli 2015.

4 belangrijkste punten uit de overgangsregeling

1. Door de overgangsregeling telt straks alleen nog het arbeidsverleden van tijdelijke krachten vanaf 1 juli 2012 – met een onderbreking korter dan zes maanden – mee voor de transitievergoeding. Zo wordt voorkomen dat werkgevers door de opbouw van de transitievergoeding werknemers niet meer aannemen. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten van voor 1 juli 2012 tellen alleen mee met een onderbreking van ten hoogste drie maanden. Dat sluit aan ook bij het overgangsrecht voor de ketenbepaling.

2. Verder wordt geregeld dat de transitievergoeding niet direct betaald hoeft te worden als de werkgever de werknemer de garantie biedt dat hij of zij binnen zes maanden weer aan de slag kan. Hiermee wordt voorkomen dat een werkgever na 1 juli 2015 meteen na afloop van een tijdelijk contract een transitievergoeding verschuldigd zal zijn.

3. Als een tijdelijke werknemer binnen maximaal zes maanden na het aflopen van zijn tijdelijk contract een vast contract krijgt dat ingaat op of na 1 juli 2015, telt ook de periode tussen 1 juli 2012 en 1 juli 2015 alleen mee als tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met een periode van maximaal drie maanden. In ruil daarvoor krijgt de werknemer dan de zekerheid van een vast contract.

4. De vergoeding bedraagt in de eerste tien jaar een derde maandsalaris per dienstjaar en daarna een half maandsalaris per dienstjaar. De vergoeding is bedoeld voor scholing en/of om over te stappen naar een ander werk. De transitievergoeding is onderdeel van de Wet werk en Zekerheid (WWZ) en met werkgevers en vakbonden afgesproken in het sociaal akkoord van april 2013. Afgelopen jaar is de WWZ door de Tweede en Eerste Kamer aanvaard.

TIP: Op de hoogte blijven van ontwikkelingen rond de Wet werk en zekerheid? Laat u bijpraten op de HR-wetgeving Actualiteitendag op 19 en 26 maart.

Lees ook: Transitievergoeding: zo bespaart HR veel geld

Flexbranche vindt overgangsregeling is ‘compromis’

De Nederlandse Bond van bemiddelings- en uitzendondernemers (NBBU) is gematigd positief over de overgangsregeling. “De overgangsregeling biedt in elk geval meer rechtszekerheid en dus meer duidelijkheid voor werkgevers. Met deze duidelijkheid haalt de regeling de grootste onzekerheid uit het oorspronkelijke plan”, zo vindt de brancheorganisatie voor flexondernemers.
Afgelopen week konden werkgevers en vakbonden niet tot een gezamenlijke oplossing komen voor de transitievergoeding en lag het initiatief bij de minister. De NBBU ziet de oplossing van de minister als een compromis. “Dit is een redelijke route om de werking van de transitievergoeding te verzachten”, aldus de brancheorganisatie. “Toch zal onze achterban nog wel veelvuldig met de vergoeding te maken krijgen. Het blijft voor ons wrang dat bij uitstek uitzendondernemingen die er juíst belang bij hebben mensen te plaatsen, zelf te maken krijgen met de transitievergoeding.”