Blog

Rolf Baarda

Transparant beloningssysteem: oorlog of niet?

Een transparant beloningssysteem hoeft niet gelijk te leiden tot ruziende collega’s. Met deze regels bent u al een eind op weg naar openheid.

Transparant zijn over salarissen. Daar wordt mening werkgever erg zenuwachtig van. Want breekt de hel los als we het salaris van onze directe collega’s weten? Talent loopt in ieder geval sneller weg bij geheimzinnigheid over beloning. Beloningsadviseur Rolf Baarda stelt in zijn blog op HRbase.nl dat een transparant beloningssysteem in tien vragen te realiseren is.

Geld besparen met transparant beloningssysteem

Bewijzen we elkaar niet een dienst als we er gewoon open over zijn? De vraag stellen is hem beantwoorden. In dit geval door researcher David Burkus die vaststelt dat moderne organisaties hun beloningsbeleid volledig transparant maken. En de reden?

Zo besparen zij geld. Veel geld volgens Burkus. Die besparing komt vooral uit de onderhandelingen over het salaris, omdat medewerkers permanent rondlopen met het idee te worden onderbetaald.

Medewerker overschat zichzelf

Wat hij zegt is niet helemaal nieuw. Onderzoek toont al langer aan dat wie het salaris van zijn naaste collega niet kent, ervan overtuigd is dat dit hoger is dan z’n eigen loon. Dat opgeteld bij het gegeven dat driekwart van het personeel ervan overtuigd is beter werk af te leveren dan de rest? Dan is die behoefte aan meer salaris is begrijpelijk. Hou dat als werkgever nog maar eens in de hand.

Lees ook: ‘Bonussen werken alleen als zij transparant zijn’

Richtlijnen voor een open beloningsbeleid

Daar is een oplossing voor: het transparant maken van het beloningsbeleid. Laat ik voorop stellen dat precies weten wat je collega verdient helemaal niet nodig is voor een transparant beloningsbeleid. Volledige openheid bestaat wat mij betreft uit een positief antwoord op de volgende vragen.

1. Beschikken wij over een systeem dat uitlegt hoe complex mijn functie of rol is? (En wel zodat ik het snap!)
2. Hebben wij een salarisstructuur en zo ja, wat is die dan?
3. Wordt de salarisstructuur consequent toegepast of is sprake van inflatie?
4. Waarom is de loonlijn getrokken zoals die getrokken is?
5. Op basis van welke kwalitatieve criteria worden mijn kwaliteiten gewaardeerd en stemt de uitkomst daarvan overeen met het beeld dat ik van mijzelf heb?
6. Op basis van welke criteria kan ik salarisverhoging krijgen?
7. Aan welke eisen moet ik voldoen om variabel inkomen te krijgen?
8. Welke criteria liggen ten grondslag aan het promotiebeleid?
9. Kan ik mijn loopbaan een bestemming geven: wat is mijn perspectief in relatie tot mijn talent?
10. Kan ik hierover met mijn manager praten?

Inderdaad. Dat is even wat meer werk dan elkaar bijpraten over wat je precies verdient. Ik zou ik het accent daarom leggen op vraag 1, 5, 9 en 10. Dan bent u al een heel eind op weg.

Over de auteur: Rolf Baarda is senior beloningsadviseur bij Bureau Baarda en blogt regelmatig op Hrbase.nl over trends in beloningsbeleid.