Nieuws

werkzoeken uitzendbureau

Vacatures voor hoogopgeleiden zitten in de lift

Werkgevers zoeken weer steeds meer naar hoogopgeleid personeel. Met name vacatures in de IT, techniek en commercie zitten in de lift.

De aantrekkende arbeidsmarkt geldt zeker ook voor hoogopgeleiden: werkgevers plaatsten het afgelopen kwartaal 16 procent meer vacatures voor hoogopgeleiden ten opzichte van een jaar eerder. Met name in de ICT, techniek en commercie stijgt het aanbod. Dat blijkt uit de analyse ‘Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt’ over het derde kwartaal van 2014 van Yacht, detachering- en recruitmentbureau voor hoogopgeleiden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam het totale aantal vacatures (inclusief vacatures voor middelbaar- en laagopgeleiden) in het derde kwartaal van 2014 uit op 113 duizend in totaal. Het aantal vacatures neemt hiermee voor het vijfde kwartaal op rij toe.

Vraag naar IT’ers, technici en commercieel personeel

Door de aanhoudende en grotere economische dynamiek stijgt ook de arbeidsmobiliteit, die al een tijd aan de lage kant is. Michel Verdoold, directeur HR bij Yacht: “Door het aantrekken van de Nederlandse bedrijvigheid durven mensen vaker van baan te wisselen. Baanwisselaars creëren hierdoor vaak weer een nieuwe vacature, die ook weer ingevuld moet worden. We zien deze positieve ontwikkeling vooral terug in de vraag naar hoogopgeleide specialisten binnen de IT, engineers en ook bij de commerciële functies als account- en salesmanagers.”
Het aantal vacatures stijgt in het derde kwartaal het hardst in de sectoren Logistiek (27 procent), Overheid/Non-profit (27 procent) en Handel (22 procent).
Opvallend is dat er regionaal ook sprake is van stevige ontwikkeling in vacatures voor hoger opgeleiden. Er zijn dit derde kwartaal bovengemiddelde groeicijfers voor de meer decentrale regio’s zoals Groningen, Zeeland en Limburg. Desondanks blijft de arbeidsmarkt situatie van deze regio’s nog achter op de groot stedelijke en centrale regio’s (nabij de Randstad).

TIP: Lees meer over hoe u de mobiliteit van werknemers bevordert op PW De Gids Vakbase.

IT’er zoekt via social media

Vacaturesites en vooral het persoonlijke netwerk zijn de bronnen die het meest worden gebruikt voor het vinden van een baan. Opvallend is wel dat ruim 25 procent van de hoger opgeleiden zegt óók social media in te zetten als oriëntatiekanaal. Dit aandeel is relatief hoog onder de veel gevraagde ICT’ers: maar liefst ruim een derde gebruikt social media op zoek naar een nieuwe baan. Werkzoekenden binnen de vakgebieden van Marketing & Communicatie en HR spannen de kroon betreft het gebruik van social media om zich te oriënteren naar een baan, namelijk respectievelijk 43 procent en 42 procent.

TIP: Bekijk het stappenplan voor vorm en inhoud van uw arbeidsmarktcommunicatie op PW De Gids Vakbase.