Assessments

‘Veel assessments zijn onbetrouwbaar’

Werknemers worden vaak op verkeerde gronden aangenomen want veel assessments deugen niet. Dit stelt Frank van Luijk, directeur bij hr adviesbureau LTP, docent aan de VU Amsterdam en lid van het college van toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen.

De psychologische testen van twintig jaar geleden zijn volgens hem vaak beter dan veel huidige assessments die sterk aan inflatie onderhevig zijn. Door de bezuinigingsdrift van organisaties en de overvloed aan nieuwe, vaak onbeproefde,  assessmenttools moet een computertestje voldoen en uitsluitsel geven over de geschiktheid en ontwikkelingsmogelijkheden van (potentiële) medewerkers. Van Luijk: ‘Op Google geeft “Assessment” 151 miljoen hits. Werkgevers en werknemers zien door de bomen het bos niet meer.’ Eén testje achter de computer wordt gezien als betrouwbaar assessment, zonder goed te kijken naar de validiteit en zonder duidelijkheid hoe de uitkomst eigenlijk tot stand komt. Elke vorm van kwaliteitsborging ontbreekt.

Van Luijk luidt de noodklok. ‘Assessments zijn hulpmidelen bij de in-, door- en uitstroom van medewerkers. Dit is bepalend voor de toekomst van de medewerker en hele organisaties’, aldus Van Luijk. Transparantie over de kwaliteit van assessments is noodzakelijk. Van Luijk: ‘Wil Nederland de arbeidsmarktkrapte in de toekomst het hoofd bieden en de kennisdoelstellingen behalen, dan moeten de juiste mensen op de juiste plaats zitten. Een keurmerk voor assessments is noodzakelijk om het woud aan mogelijkheden inzichtelijk te maken, te categoriseren en het kaf van het koren te scheiden.’ Het keurmerk moet volgens hem aandacht hebben voor soorten assessments (digitaal / niet digitaal), doelen van assessments (selectie, loopbaan of ontwikkeling), doelgroepen van assessments (individu, team of organisatie) en de betrouwbaarheid en validiteit van het assessment.