Nieuws

Organisaties geen plan bij nieuwe crisis

Verdwijnt de ‘H’ in Human Resources?

HRM verdwijnt. In de toekomst werkt u namelijk in ‘Workforce Resource Management’ (WRM). Naast van mankracht moet HR namelijk ook ‘machinekracht’ gaan plannen. Hoe verandert de rol van de HR-professional?

De mens zal in de toekomst namelijk steeds meer plaats moeten maken voor robots die werktaken overnemen. Zo neemt de hoeveelheid chauffeurloze transportsystemen bijvoorbeeld toe, denk aan drones, auto’s, vrachtwagens en treinen. Maar ook in verzorgingstehuizen en ziekenhuizen wordt mensenwerk steeds meer overgenomen voor machines en er staat nog veel te gebeuren in de toekomst. Al hoeven we niet bang te zijn dat robots ons werk totaal overnemen, zei minister Asscher onlangs.

De ‘H’ verdwijnt

En dat heeft natuurlijk consequenties voor de rol van HRM’ers, zegt Paul Burrin (Directeur Marketing bij Fairsail, een Amerikaanse Cloud HRIS leverancier) in zijn blog op HRZone. Burrin bracht onlangs een bezoek de HR Technology Conference & Expo 2014 in Las Vegas, en kwam tot deze conclusie na het bezoeken van talloze sprekers en het horen van verschillende discussies in het veld.

Een mogelijk gevolg, zegt Burrin, is dat de Human uit HRM verdwijnt. Er zullen namelijk hybride teams ontstaan bestaande uit digitaal ‘savvy’ medewerkers en slimme machines die naast elkaar aan hetzelfde doel werken. Dat zal nieuwe uitdagingen en mogelijkheden creëren voor het management. Als de HR-afdeling verandert in de WMR-afdeling, zullen deze medewerkers zich goed moeten voorbereiden om de organisatiestrategie te begrijpen en om daaraan bij te kunnen dragen. En – niet geheel verrassend – zullen zij meer gewend moeten raken aan statistieken, analyses en story telling.

Meer analytische vaardigheden a.u.b.

Om deze verandering aan te kunnen zal de inhoud van het HR-team dus moeten veranderen, meent Burrin. Aan de ene kant zullen er meer statistische, analytische en meer technisch geschoolde mensen nodig zijn. Aan de andere kant zullen mensen met een marketing of communicatie-achtergrond moeten zorgen voor het versterken van het employer brand: het aantrekken, werven en behouden van personeel. Daar zal nog het een en ander moeten gebeuren, meent Burrin: dat zijn zeer verschillende functiekenmerken dan de huidige HRM’er zich in kan herkennen.

TIP: Meer over de rol van technologie in HRM leest u op het platform Over e-HRM, of meld u aan voor de Over e-HRM-nieuwsbrief.