Nieuws

HRM

Vraag naar HR-professionals stijgt met een derde

Met een groei van maar liefst 31 procent heeft de stijgende vraag naar HR-professionals het afgelopen jaar stevig doorgezet. De verwachting voor 2015 is dat deze tendens zich voortzet.

Al in het eerste kwartaal van 2014 is er sprake een trendbreuk ten opzichte van de laatste jaren. De eerste maanden laten een stijging zien van 25 procent ten opzichte van het jaar ervoor, iets wat al in geen jaren meer was gebeurd. Deze groei heeft zich de rest van het jaar verder doorgezet .

Dit blijkt uit de Trends en Ontwikkelingen op de HRM Arbeidsmarkt over het vierde kwartaal 2014 van Yacht.

Grootste groei in steden
Ellen Bergh, commercieel manager HRM bij Yacht: ‘Kijken we naar de verschillende regio’s, dan zien we in de vier grote steden traditioneel de grootste groei, gemiddeld 34 procent, waarbij de regio Amsterdam de meeste vraag naar HR-professionals laat zien.’

In deze grootstedelijke gebieden zitten veel zakelijke dienstverleners die flink opzoek zijn naar HR-professionals.

Behoefte aan HR-specialist
Bergh: ‘De groei naar HR-professionals zit in de sterk toenemende vraag naar HR-specialisten. De arbeidsmarkt voor HRM’ers heeft de afgelopen jaren een forse tik gehad door reorganisaties en ontslagen binnen het werkveld. HR-afdelingen zijn gekrompen en veel van de ‘traditionele’ HR-werkzaamheden als uitvoerende en administratieve werkzaamheden zijn terug in de lijn belegd. We zien dan ook een verschuiving van de vraag van HR-generalist naar de HR-specialist.’

Explosieve vraag naar recruiters
Een van de meest opvallende ontwikkelingen is de explosieve vraag naar recruiters. Deze vraag is het afgelopen jaar met maar liefst 40 procent gestegen in vergelijking met het jaar ervoor.

Bergh: ‘De behoefte aan nieuwe instroom neemt toe. De reorganisaties zijn doorgevoerd en bij veel bedrijven gaat het weer beter. Het gaat dan niet om de invulling van één of twee vacatures, maar om het opzetten van hele nieuwe afdelingen. Voldoende werk om hier een recruitmentspecialist op te zetten.’

Lees op Overpersoneelsplanning ook over de HR-trends en -ontwikkelingen in 2015.