Ontslag

Wanhoop drijft ontslagen werknemer terug naar baas

Bijna de helft van de werknemers die worden ontslagen, is bereid om later weer voor de oude werkgever te gaan werken. Maar dat is meer uit wanhoop, dan omdat ze zo vergevingsgezind zijn over hun ontslag.

Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse Temple University. 45 procent van de onderzochte werknemers was bereid om terug te gaan naar de oude baas, ook al waren ze boos over hun ontslag.

Het blijkt van groot belang te zijn hoe de ontslagprocedures verlopen, niet alleen voor degenen die worden ontslagen, maar ook voor de werknemers die achterblijven. Wanneer zij horen dat hun collega’s zich onrechtvaardig behandeld voelen, ontstaat bij hen de angst dat hun dat lot in de toekomst ook is beschoren. Dit heeft weer gevolgen over het enthousiasme waarmee ze over hun werkgever praten tegen potentiële nieuwe werknemers of klanten.

HRM-professor Gary Blau, auteur van het onderzoeksrapport, zegt dat het steeds belangrijker wordt om eerlijke en transparante ontslagprocedures te hebben nu het voor ontevreden (ex)-werknemers via sociale media en beoordelingssites steeds makkelijker wordt om negatieve informatie over een werkgever te verspreiden.

De onderzoeksdeelnemers die langer dan twee jaar werkloos waren, gaven het vaakst blijk van een matig gevoel van welzijn, weinig vertrouwen in het vinden van een nieuwe baan, schaamte over werkloosheid en depressieve klachten. Volgens Blau moet de samenleving ervoor zorgen dat ontslagen werknemers niet onzichtbaar worden.