Uitstroom

Personeelsplanning en ontslag

Werkgever betaalt bij ontslag niet twee keer

Werkgevers die na 1 juli van dit jaar iemand de laan uitsturen, moeten de ontslagen werknemer een transitievergoeding meegeven. Zijn ze op dat moment ook nog gebonden aan een sociaal plan of cao-afspraken over ontslagvergoeding, dan hoeven ze niet twee keer te betalen.

Op PW de Gids leest u veel meer over de transitievergoeding, de hoogte hiervan en vindt u bovendien rekenvoorbeelden en uitzonderingen op de regel.

Op initiatief van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) komt er een overgangsregeling. Die loopt tot 1 juli 2016. In deze periode gaan afspraken die in een sociaal plan of cao zijn gemaakt voor op de transitievergoeding.

Ontslagprocedure eenvoudiger
Op 1 juli gaat een nieuwe regeling voor ontslagrecht in. De procedure om iemand te ontslaan wordt dan eenvoudiger en daardoor sneller. Bedrijven worden wel verplicht de ontslagen medewerker een transitievergoeding van maximaal 75.000 euro uit te keren. Die moet dat geld gebruiken om zo snel mogelijk weer aan de slag te komen.

De transitievergoeding komt in de plaats van de ontslagvergoeding die ontslagen werknemers nu vaak ontvangen. Die kan – afhankelijk van salaris en dienstverband – veel hoger uitvallen.