Talentmanagement

SPP

Werkgever geeft talent management een mager zesje

Maakt u zich zorgen om de ontwikkeling van uw personeel? Terecht: u moet er harder aan trekken. Werkgevers geven hun talent management namelijk gemiddeld een zes of minder.

1 op de 3 werkgevers knijpt ‘m als het gaat om de ontwikkelbereidheid van zijn mensen. Niet gek, want medewerkers met een lange staat van dienst zien de hele opleidingsmolen vaak niet meer zitten: hoe langer in dienst, hoe minder zin ze hebben in opleiding en ontwikkeling.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek HR Benchmark 2014-2015 van Raet. Onderzoeksbureau TNS Nipo voerde in opdracht van de HR-cloudaanbieder een onderzoek uit naar actuele HR-Thema’s als talent management, onder zo’n 1200 medewerkers, 300 HR-managers en 90 directieleden.

Aandacht voor talent management

Henk Jan van Commenee, specialist in talent management bij Raet: “In een tijd waarin kennis steeds sneller veroudert en een leven lang leren met de dag belangrijker wordt, zijn dit verontrustende cijfers. Zowel voor de organisatie als voor de medewerker is het cruciaal om ook bij een langdurig dienstverband in ontwikkeling te blijven investeren.”
Meer aandacht voor talent management is volgens Van Commenee nodig, omdat uit het onderzoek blijkt dat 60 procent van de ondervraagde medewerkers de afgelopen twaalf maanden geen opleiding heeft gevolgd. Daarnaast blijkt dat lang niet alle medewerkers bij hun werkgever zicht hebben op hun loopbaanperspectief; slechts 56 procent geeft aan hier een duidelijk beeld van te hebben.

TIP: HenkJan van Commenee is een van de sprekers op het Congres over Personeelsplanning op 25 november en zal in zijn sessie ingaan over de rol van de manager in talent management.

Werkgever geeft talent management ‘zesje’

Uit de antwoorden van bestuurders komt een beeld naar voren dat in lijn is met de antwoorden van medewerkers over hun ontwikkeling. De ondervraagde bestuurders geven aan dat zij niet tevreden zijn over de resultaten van het huidige talent management: 65 procent geeft deze resultaten een rapportcijfer van 6 of lager.
Een van de struikelblokken is volgens bestuurders de ontwikkelbereidheid van medewerkers; 28 procent van de ondervraagden geeft dit aan. Daarnaast steekt een groot deel van de ondervraagde bestuurders een hand in eigen boezem: 57 procent geeft aan te weinig tijd en prioriteit aan talent management te geven. Tot slot noemt 41 procent de kwaliteit van people management in de lijn als verbeterpunt. Eerder onderzoek liet ook al zien dat het bedrijfsleven het nut van talent management door bijna iedereen wordt gezien, maar door een hoop wordt laten liggen: een op de drie bedrijven negeert talent management.

Technologische ontwikkelingen

Volgens Van Commenee tonen de cijfers aan dat er meer aandacht nodig is voor talent en de ontwikkeling daarvan. “Technologische ontwikkelingen gaan zo snel, dat de aard van het werk in veel functies verandert. Mee kunnen veranderen is een absolute must.”
Hij ziet het als een taak van de werkgever om medewerkers eigen regie te geven in hun persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers hebben die behoefte ook. 78 procent van hen wil zelf de regie voeren over een persoonlijk ontwikkelingsplan. “Ga samen het gesprek aan en zet medewerkers aan het roer.”

HRM’er worstelt met aanwijzen talent

Om die ontwikkeling te kunnen faciliteren is meer inzicht in de talenten van medewerkers nodig. Daar schort het nu vaak aan, blijkt uit het onderzoek. 36 procent van de HR-managers geeft aan dat inzicht in aanwezig talent een verbeterpunt is. 41 procent van hen vindt het lastig om het benodigd talent voor de toekomst te identificeren.
“Als je beter zicht hebt op het talent dat je vandaag in huis hebt en het talent dat je morgen nodig hebt, wordt het duidelijker wat ontwikkelmogelijkheden zijn”, zegt Van Commenee. “Medewerkers komen dan sneller zelf in beweging. En managers kunnen gerichter sturen op ontwikkeling, zodat medewerkers het beste uit hun talenten halen.”

TIP: Lees op PW De Gids Vakbase waar u talenten aan kunt herkennen.