Nieuws

opleiding scholing innovatie-klein[1]

Werkgever is te weinig betrokken bij onderwijs

Minister Kamp (Economische Zaken) wil dat er een veel sterkere band komt tussen bedrijfsleven en onderwijs.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft dat gezegd in een interview met Nu.nl. “Als ik op tientallen plekken zie dat onderwijs en bedrijfsleven samenwerken, vind ik dat veel te weinig. Ik wil dat op duizenden plekken zien”, aldus Kamp.

Hij verwijst naar een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) van deze week. Daarin staat dat Nederland veel meer moet inzetten op onderwijs en onderzoek om zijn verdienvermogen te verbeteren. Volgens de WRR is het kabinetsbeleid, waarbij subsidies voor innovatie vooral gaan naar topsectoren, te beperkt.

Maar Kamp denkt dat het topsectorenbeleid juist nu resultaat begint op te leveren. Het geld dat overheid en bedrijfsleven in innovatie steken, is in een jaar tijd met 6,5 procent gestegen.