Nieuws

Werkeloosheid blijft dalen

Werkgevers hebben het personeel nog voor het uitkiezen

Werkgevers hoeven voorlopig nog niet met elkaar in het strijdperk te treden om de beste mensen binnen te halen. Op lange termijn zal sprake zijn van schaarste op de arbeidsmarkt. Maar op middellange termijn is een war for talent minder waarschijnlijk.

Alleen specifieke sectoren, vakgebieden en niches zullen volgens ABN AMRO op de middellange termijn te maken krijgen met structurele tekorten. Hierbij noemt ABN AMRO met name specialistische banen in de financiële dienstverlening. Ook de te verwachten explosieve groei van nieuwe banen door de invloed van sociale media – van webcare tot internetmarketing – is volgens de bank moeilijk te vervullen. ABN AMRO verwacht bovendien dat een groeiende groep specialisten er liever voor kiest om zich als zzp’er te verhuren. Daarnaast blijft het vinden van trainees – de top van de studentenmarkt – een uitdaging voor grote bedrijven.

ABN AMRO concludeert dit in het rapport ‘De kwantitatieve ontwikkeling van de Nederlandse beroepsbevolking’. De bank wijt de stagnerende arbeidsmarkt aan een combinatie van de beperkte economische groei, voortgaande automatisering, stijgende arbeidsparticipatie onder ouderen en een langer doorwerkende beroepsbevolking.

ABN AMRO verwacht tussen 2013 en 2023 – onder een positief scenario –  een groei van de potentiële beroepsbevolking (15-65 jaar) met bijna 2,5 procent. Pas vanaf 2024 voorzien de economen van de bank daling van de potentiële beroepsbevolking, maar deze is minder sterk dan verwacht in andere ramingen.