Nieuws

Werkloosheid

Werkloosheid neemt af

Het aantal werklozen nam af, maar het aantal WW-uitkeringen nam toe. Hoe zit dat? De werkloosheid in Nederland is in november gedaald tot 8,2 procent van de beroepsbevolking. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS telde vorige maand 653.000 werklozen. Dat waren er 21.000 minder dan een maand eerder, toen de werkloosheid uitkwam op 8,5 procent. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. De werkloosheid daalde in de afgelopen maand zowel bij mannen als vrouwen en ook in alle leeftijdsgroepen, aldus het statistiekbureau.

Gemiddeld nam het aantal werklozen de afgelopen 3 maanden met 10.000 per maand af. Het CBS schrijft de daling toe aan een toename van het aantal mensen dat zich terugtrekt van de arbeidsmarkt.

Uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in november is toegenomen tot 419.000, een groei van 3 procent ten opzichte van oktober. Vooral bij seizoensgevoelige sectoren als landbouw, horeca en de bouw gingen er meer mensen de WW in.

Het aantal WW-uitkeringen van jongeren tot 25 jaar nam met 6 procent meer dan gemiddeld toe.