Nieuws

Werknemer en baan groeien uit elkaar

Werkgevers eisen meer vaardigheden en competenties van werknemers dan vijf jaar geleden. Een grote groep werknemers vreest op termijn niet meer aan de eisen te kunnen voldoen.

Dat blijkt uit de Werkmonitor van Randstad. Hoewel 89 procent van de werknemers gemotiveerd is om door opleiding en bijscholing te voldoen aan hogere functie-eisen, is ruim een kwart (26 procent) bang op den duur niet meer aan de hoge verwachtingen te kunnen voldoen.

De verwachtingen liggen vooral hoger op het gebied van IT vaardigheden (meent 77 procent van de werknemers), communicatieve vaardigheden (76 procent), opleiding en bijscholing (72 procent) en ervaring (66 procent). De druk om competenties te ontwikkelen, zal – zo denken werknemers –in de komende vijf jaar niet verminderen. De lat komt met name op het gebied van ervaring en sociale vaardigheden nog hoger te liggen.

87 Procent van de Nederlandse werknemers vindt dat de werkgever verantwoordelijk is  voor de aansluiting van competenties en vaardigheden op de eisen van een baan. Tegelijkertijd acht 72 procent in eerste instantie zichzelf aanspreekbaar op dit punt. Chris Heutink, algemeen directeur Randstad Nederland, is blij met deze uitkomst. “Dit geeft aan dat de zorg voor blijvende inzetbaarheid als een gedeelde verantwoordelijkheid wordt gezien. Juist in deze fase van de crisis, waarin werknemers de druk voelen, moeten zij in samenspraak met werkgevers proberen hun competenties zo actueel mogelijk te maken.”