Nieuws

Lopende band

Wie houdt straks de lopende band draaiend?

Werkgevers in de voeding- en genotsmiddelenindustrie verwachten in de komende jaren een tekort aan gekwalificeerde procesoperators en monteurs.

Dat schrijft uitkeringsinstantie UWV in een sectoranalyse over de procesindustrie.

Na een sterke krimp van de vacaturemarkt de afgelopen jaren lijkt het aantal vacatures bij bedrijven in deze bedrijfstak weer aan te trekken. Deze toename wordt aangezwengeld door een opleving van de productie, maar ook door de vergrijzing, stelt het UWV. Ongeveer 15 procent van het personeelsbestand is ouder dan 55 jaar, onder operators is het aandeel ouderen vaak nog hoger.

Afgelopen jaar daalde het aantal vacatures in de voedings- en genotsmiddelenindustrie nog met 8 procent naar 9200, maar het UWV voorspelt voor dit jaar een stijging van zo’n 20 procent. Bij bedrijven in de chemie, aardolie, farma, kunststof en bouwmaterialen was in 2013 al sprake van een toename van het aantal vacatures, van 5400 naar 5700. De uitkeringsinstantie gaat er vanuit dat dit aantal in 2014 op 6600 ligt en in de periode 2015-2018 op 8400 per jaar.

In de procesindustrie werken in totaal ongeveer 250.000 mensen.