Assessments

Zin en onzin van voorbereiding op assessment

Is het voorbereiden op een assessment vooral goed om je als sollicitant zelfzekerder te voelen, of heeft het ook feitelijk invloed op de uiteindelijke beoordeling? En als de onderdelen in een assessment trainbaar zijn, wat zegt dit dan over de validiteit van het advies? Relevante vragen, nu 80 procent van de kandidaten vooraf blijkt te oefenen.

Deelnemers aan een assessment bereiden zich steeds beter voor. Waar vijf jaar geleden nog een derde totaal onvoorbereid bij het testbureau binnenstapte, zien we nu nog in circa 20 procent van de gevallen de ‘gelaten’ kandidaat, die de dag over zich heen laat komen.

Met name de ontwikkelingen op internet hebben de toegankelijkheid van informatie rondom deze voorheen ondoorzichtige gebeurtenis vergroot. Internet biedt diverse uitgebreide toelichtingen en tips aan en websites staan bol van de oefeningen.

Uitgebreid wordt in boeken en artikelen toegelicht welke competenties gemeten worden en op welke aspecten een psycholoog let om tot een beoordeling te komen. Er komen steeds meer discussiefora waarop sollicitanten hun ervaringen delen.

Onderzoek
Hoewel er maar weinig specifiek onderzoek gedaan is naar het effect van oefenen op de assessmentresultaten, kunnen we er vanuit de literatuur en onze praktijk toch verschillende dingen over zeggen.

De effecten van coaching en oefening lijken in het geval van gedegen opgezette assessments niet al te bedreigend voor de voorspellende waarde.

Het professioneel uitgevoerde assessment, bestaande uit tests, vragenlijsten, simulaties en interviews, heeft een dusdanig grote power en corrigerend vermogen dat het niet snel zal gebeuren dat een ongeschikte kandidaat (true negative) via beïnvloeding of faking toch positief beoordeeld zal worden (false positive).

Extra voorsprong
Daarbij blijken de effecten van training en voorbereiding die aangetoond zijn vooral de toch al sterke kandidaten een extra voorsprong te geven, waarmee het effect op de uiteindelijke selectie niet heel groot zal zijn.

Het gegeven dat er steeds meer openheid en informatie voorhanden is over de procedure, moedigen wij aan. Het past in het beeld van de volwassen en mondige sollicitant, die zich anno 2010 op de arbeidsmarkt beweegt. Maar zolang nog eenvijfde van de deelnemers aan het assessment onvoorbereid komt binnenwandelen, is alertheid op de voorbereidingseffecten geboden.