Mobiliteit

flex werk strategisch personeelsplanning wendbaar

Zo maakt u de organisatie toekomstproof

Meebewegen met de markt is een must. Toch zijn organisaties vaak te stabiel, stelt organisatieadviseur Hanneke Moonen. Vijf tips om de organisatie wendbaar te maken.

We leven in turbulente tijden. Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel, mondialisering maakt de wereld kleiner, het zijn economisch roerige tijden en de arbeidsmarkt verandert wezenlijk. Bovendien leiden individualisering, social media, de 24/7-maatschappij en mondiger consumenten tot hoge eisen aan diensten en producten. Ontwikkelingen die zowel in de profit- als de non profitsector veel vragen van organisaties.

Over de auteur: Hanneke Moonen is SPP-expert en organisatieadviseur bij Moonen HRM Consulting.

Ik zie in de praktijk dat deze turbulente omgeving vaak op gespannen voet staat met een te stabiele organisatie. Een organisatie moet bijvoorbeeld krimpen of krijgt te maken met heel andere klanteisen. Als er in het verleden niet is gestuurd op een brede inzetbaarheid, een gezonde dynamiek (in-, door- en uitstroom), het investeren in de externe arbeidsmarktwaarde van medewerkers of een flexibele schil, dan is de conclusie snel gemaakt: er gaapt een grote kloof tussen het gewenste en het huidige personeelsbestand. Vaak heerst het gevoel dat de organisatie vastzit en dat er niet zoveel aan te doen is. Een misvatting!

Lees ook: Zo voorkomt u grote uitstroom: 4 tips

‘SPP gaat steeds meer over lenigheid’
Strategische personeelsplanning (SPP) is een effectief hulpmiddel om te sturen op een meer toekomstproof personeelsbestand. Door tijdig te signaleren wat de impact van de omgeving is op het werk en wat dit vraagt van mensen. Door tijdig te zorgen dat mensen zich blijven ontwikkelen en up-to-date zijn in hun vak, door te werken aan een plan B wanneer functies krimpen én door in de basis van de organisatie een gezonde mate van flexibiliteit in te bouwen. Steeds vaker gaat SPP niet alleen meer over ‘de juiste mens op de juiste plaats op het juiste moment’ (kwaliteit en inzetbaarheid), maar ook over de vraag: hoe zorg ik voor een wendbare en lenige organisatie (flexibiliteit)?

Gebrek aan wendbaarheid?
Uit internationaal onderzoek van de Economist Intelligence Unit blijkt dat 90 procent van de topbestuurders strategische wendbaarheid cruciaal vindt voor het succes van het bedrijf. Meer dan een kwart geeft aan dat hun organisatie aan concurrentiekracht inboet, omdat ze niet wendbaar genoeg zijn om te anticiperen op fundamentele verschuivingen in de markt (Onderzoeksrapport Economist Intelligence Unit, 2009). Strategische personeelsplanning, flexibilisering van arbeid en nieuwe ontwerpprincipes voor organisaties zijn hulpmiddelen om als organisatie wendbaarder en weerbaarder te worden. Bent u benieuwd hoe u dit voor uw organisatie in de praktijk kunt brengen? Daarover vertel ik u graag meer op het Congres Over Strategische Personeelsplanning op 17 november!

Viif tips voor een wendbare organisatie
Voor nu alvast een tipje van de sluier, een paar effectieve tips voor succes:
• sturen op een gezonde mix van in-, door- en uitstroom;
• goede balans tussen kernbezetting en flexibele schil;
• flexibel organiseren;
• flexibele inzetbaarheid van medewerkers;
• het vervagen van organisatiegrenzen: strategisch samenwerken.

Hanneke Moonen is dagvoorzitter op het Congres Over Strategische Personeelsplanning op 17 november. Bekijk hier het programma.