Nieuws

Afstand arbeidsmarkt

1 juli stemt Eerste Kamer over Participatiewet

Op dinsdag 1 juli zal de Eerste Kamer stemmen over de Participatiewet. Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat jongeren met een ziekte of handicap die kunnen werken, sneller en gemakkelijker aan het werk kunnen gaan.

Afgelopen dinsdag 24 juni is de Participatiewet in de Eerste Kamer besproken. Als de Eerste Kamer instemt met de wet, is deze vanaf 1 januari 2015 van kracht.

Uitgebreide informatie
Als de Participatiewet wordt aangenomen, vindt u vanaf 2 juli uitgebreide informatie over alle veranderingen op uwv.nl. Tot die tijd kunt u meer lezen in het themadossier Participatiewet: wat verandert er in de Wajong in 2015?