Nieuws

shutterstock_starter carriere ladder ondernemer

55-plusser verhoogt inzetbaarheid met tweede baan

Oudere medewerkers hebben steeds vaker twee banen: een strategie om hun employability te verhogen.

Oudere werknemers zijn redelijk honkvast als het gaat om hun baan. Wel hebben ze steeds vaker twee banen: het aantal 55-plussers met meer dan één baan verdubbelde het afgelopen decennium. Het lijkt erop dat de oudere werknemers een tweede baan gebruiken om hun employability te vergroten. Zo blijkt uit onderzoek van TNO dat onlangs werd gepubliceerd in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.

Employability-strategie
Het onderzoek toont dat het hebben van een baan ernaast (‘multi-jobbing’) veelal aansluit bij de wensen van oudere werknemers. Vooral de combinatie met een baan als zzp’er biedt de gewenste ruimte om eens heel anders te werken, zonder meteen alle financiële zekerheden van de vaak vaste baan op te geven. Met een baan ernaast zeggen de geïnterviewden een vorm te hebben gevonden voor gedeeltelijke of geleidelijke mobiliteit naar een andere baan.
De oudere multi-jobbers weten op eigen initiatief de ‘gouden’ ketenen van het vaste contract te doorbreken door gedeeltelijk of geleidelijk hun hoofdbaan los te laten. Het combineren van twee banen is een interessante employability-strategie voor oudere werknemers om flexibel, maar met behoud van zekerheid te kunnen blijven participeren tot aan – of zelfs na – de pensioenleeftijd , zo stellen de onderzoekers.

Lees ook: Oudere medewerkers opleiden: 5 tips

Doorstart-ups middel tegen employability-impasse
TNO-onderzoeker Luc Dorenbosch doet al vijf jaar onderzoek naar werkenden die banen combineren. ‘Het is voor veel partijen een blinde vlek op het gebied van arbeidsmobiliteit. Het combineren van banen kent beperkingen, maar zeker ook kansen voor vooral oudere werknemers die weinig nieuwe perspectieven zien op de arbeidsmarkt.’
Vooral het deels starten van een eigen bedrijf naast de hoofdbaan geeft een nieuwe actieve impuls aan het werk, stelt Dorenbosch. ‘Je zou kunnen zeggen dat het een soort van doorstart-ups zijn, waarmee ouderen een parttime doorstart in hun loopbaan maken. Het stimuleren van deze tweebaanswegen kan een positief antwoord zijn op de employability-impasse in veel vergrijzende organisaties.’ (Bron: Monitor Arbeid TNO)

TIP: Grote uitstroom van oudere medewerkers op komst? Leer hoe u die uitstroom kunt voorkomen tijdens het Congres Over Strategische Personeelsplanning op 17 november. Bekijk hier het programma