Verandermanagement

anders werken

60 procent HR kijkt nog geen twee jaar vooruit

Personeelsplanning is in Nederland niet erg ontwikkeld. Slechts 40 procent van de Nederlandse HR-medewerkers geeft aan in te kunnen schatten hoeveel en welk personeel het over twee jaar nodig heeft.

Dit blijkt uit onderzoek van IDC en Cornerstone, die in veertien Europese landen de rol van HR onderzochten in het kader van digitale transformatie, performance management, leiderschap en flexibel werken. Hieruit kwam ook naar voren dat het maken van een goede personeelsplanning complex is. Vooral in ons land zijn er nog veel stappen te maken.

Onvoldoende HR-hulpmiddelen

Personeelsplanning als HR-taak wordt onderschat. Niet alleen is slechts 40 procent van de Nederlandse HR-medewerkers in staat personeelsbehoeften twee jaar vooruit te plannen, ook is bijna de helft (48 procent) ontevreden over de oplossingen die hiervoor beschikbaar zijn.

De huidige HR-hulpmiddelen voor complexe taken als personeelsplanning blijken in ons land dan ook onvoldoende.

Wantrouwen business richting HR

Er bestaat volgens het onderzoek overigens ook behoorlijk wat wantrouwen richting HR. Zo zegt slechts 57 procent van de Nederlandse businessmanagers dat HR-medewerkers de bedrijfsstrategie goed begrijpen (tegenover Europa: 71 procent). En maar liefst 37 procent van de Nederlandse managers noemt HR zelfs ‘een belangrijke bron van frustratie’.

Voorloper analytics

Wel is te zien dat Nederlandse HR-organisaties voorlopen in het gebruik van analytics (53 procent ten opzichte van 46 procent in Europa). De rol van HR loopt binnen veel organisaties überhaupt vooruit op die van de Europese buren. Een goede zaak, aangezien digitale transformatie voor veel nieuwe uitdagingen zal zorgen, maar ook kansen zal bieden die HR zal moeten omarmen.

En met het oog op het feit dat vaardigheden en werkprofielen aanzienlijk veranderen door digitale transformatie, is personeelsplanning zeer belangrijk voor HR-verbetering.

Aanbeveling

Ook doet het rapport van IDC en Cornerstone Nederlandse organisaties een aantal aanbevelingen. Allereerst is het raadzaam obstakels die verandering beperken, waarbij te denken valt aan verouderde IT-systemen, te identificeren ten behoeve van de transformatie.

HR kan de transitie bovendien vergemakkelijken door bijvoorbeeld het verandertraject te communiceren. Daarbij is het voor HR cruciaal de obstakels regelmatig te evalueren op basis van HR-data en -statistieken. Hierdoor kan HR het management beter inzichten verschaffen, op basis waarvan dit de juiste beleidskeuzes kan maken.

Inzetten op Personeelsplanning

In tijden van verandering is het belangrijk te weten wat er nodig is voor de toekomst. Daarom is een andere aanbeveling voor HR vooral in te zetten op Personeelsplanning en dit bovendien samen met de IT-afdeling te doen.

Personeelsplanning zal centraal moeten staan om tot digitale bedrijfsmodellen te kunnen komen. Om personeelsplanning goed te kunnen doorvoeren, moeten verschillende informatiesystemen op elkaar zijn aangesloten.