Nieuws

Werkeloosheid blijft dalen

Aantal werklozen blijft dalen

Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden gedaald met gemiddeld 5000 per maand. In maart waren 574.000 mensen werkloos, dat is 6,4 procent van de beroepsbevolking. In december was dat percentage nog 0,2 procent hoger: 6,6.

In februari 2014 bereikte de werkloosheid nog haar hoogtepunt, met bijna 700.000 werklozen.

Daling onder 25-45-jarigen zet door

De daling van de werkloosheid is vooral te danken aan het feit dat meer 25-plussers aan het werk zijn. In de leeftijdsgroep 25-45 daalt de werkloosheid al twee jaar continu. Ook de werkloosheid onder 45-plussers gaat iets omlaag.

Voor 55-plussers blijft het lastig

Vooral 55-plussers is het nog altijd erg moeilijk om werk te vinden. En ook de werkloosheid onder jongeren is de laatste maanden iets toegenomen. Een op de negen jongeren zit zonder werk.

Op PW de Gids Vakbase leest u wat er de afgelopen jaren zoal is ondernomen om de jeugdwerkeloosheid tegen te gaan.

In ons land wonen 12,7 miljoen mensen tussen de 15 en 75 jaar. Eind maart hadden 8,3 miljoen mensen uit die groep betaald werk, dat komt overeen met 65,5 procent.