Talentmanagement

agile flex energie man duurzaam inzetbaar blij deal

Agile talent? Hou toch op

Organisaties willen wendbaar talent. Een totaal overgewaardeerde eigenschap.

Agile werken heeft voor veel organisaties hoge prioriteit. Aanpassen, wendbaar en flexibel blijven. Maar dat organisaties ook wendbaar moeten worden door wendbare medewerkers, dat is een misvatting, zegt Ardienne Verhoeven in haar blog op HRbase. ‘Een totaal overgewaardeerde eigenschap’, noemt ze het.

Overdosis aandacht voor adaptief vermogen

Verander of sterf uit, zegt agility expert Mike Hoogveld. Organisaties moeten zich continu veranderen om te overleven. Het wordt een constante factor. Daar kan ik me volledig in vinden.

Waar ik me niet in kan vinden is het feit dat HRM de wendbaarheid van organisaties koppelt aan de wendbaarheid van het individu. Je ziet dat bijvoorbeeld terug in werving en selectie. Talent moet zich kunnen aanpassen aan veranderingen binnen en buiten de organisatie. Geen selectie op wat iemand nu weet en kan. Maar op het leer- en adaptief vermogen. Daarvoor is te veel aandacht

Vastbijten is veel belangrijker

Om als organisatie te kunnen overleven zijn snelle innovaties nodig. Die innovaties bereik je met mensen die met korte experimenten een oplossing kunnen vinden voor een probleem. Daar heb je een cultuur voor nodig waarin dat kan en waarin mislukken mag. Maar wat het in het bijzonder vraagt van mensen is een grondige kennis en ervaring om dat te kunnen doen. Zodat ze boven de materie staan, waardoor ze met hun inzichten tot nieuwe inzichten kunnen komen.

En bovendien vraagt het om een heel belangrijke eigenschap: ze bijten zich vast in een probleem om er een oplossing voor te vinden. Niks agile, vastbijten dus.

>>> Mee eens? Reageer op Hrbase.nl

Over de auteur: Ardienne Verhoeven is oprichter van HR-adviesbureau Workwonders en blogt regelmatig op HRbase.nl over het optimaliseren van instroom binnen organisaties.