Nieuws

analytics

Analytics niet vaak gebruikt voor SPP

HRM’ers maken wel gebruik van analytics, maar vooral op een laag niveau. Als het gaat om geavanceerdere technieken zoals het maken van projecties, simulaties en voorspellende modellen, ontbreekt het aan de benodigde vaardigheden.

Dat blijkt uit onderzoek van Mercer onder 250 HR-executives en professionals in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (Emea).

Een krappe derde (31%) van de ondervraagden denkt dat HR over voldoende vaardigheden beschikt om geavanceerde analytics uit te voeren. Een op de vijf (21%) denkt dat HR niet in staat is om op basis niveau gebruik te maken van analytics zoals rapportages en benchmarks, zo valt te lezen in het rapport Usage of metrics and analytics in emea..

De belangstelling voor de data is binnen organisaties niet erg groot. De driekwart van de bestuurders van grote organisaties dringt weliswaar aan op het gebruik van big data en analytics, concludeert Mercer , maar op divisieniveau vraagt slechts 59 procent van de directeuren om workforce analytics. Nog een niveau lager neemt de vraag naar analytics nog verder af; slechts 37 procent van de lijnmanagers vraagt erom.

De exectutives willen de anaytics vooral gebruiken om naar het beloningsbeleid te kijken. 58 procent wil weten welke elementen van het beloningsbeleid de best presterende werknemers te motiveren. 45 procent wil weten of het bestaande beloningsbeleid de best presterende werknemers motiveert en betrokken houdt.
Pas op de derde plaats komt de wens om analytics te gebruiken voor strategische personeelsplanning. 43 procent van de respondenten zou willen kunnen voorspellen of de huidige talentpool voldoende is om aan de eisen van de toekomst te kunnen voldoen.