Uncategorized

Stimuleren leefstijlverbetering

Arbeidsmarktbeleid 55-plussers: ineffectief en vrijblijvend

Van de Nederlanders werkt slechts 12,7 procent na zijn 65ste door. Bovendien loopt de werkloosheid in ons land onder 55-65 jarigen in hoog tempo op, met 30,5 procent. Hieruit blijkt dat het huidige beleid om ouderen duurzaam inzetbaar te houden niet werkt.

Dit vraagt om een actiever kabinetsbeleid dat het al dan niet slagen van arbeidsparticipatie van ouderen minder overlaat aan de wetten van vraag en aanbod. Dat stelt althans Annet de Lange, lector Human Resource Management aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen, in een advies dat vrijdag op het jaarlijkse BA&O-congres voor arbeids- en organisatieprofessionals is overhandigd aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het advies kwam mede tot stand dankzij het landelijke kennisnetwerk duurzame inzetbaarheid NKDI.

Geen samenhangende aanpak of actieve prikkels
De Lange bepleit een mix van financiële prikkels voor werkgevers, meer ontwikkelkansen voor oudere werknemers en een sterkere verankering van leefstijlverbeteringen in de arbeidsvoorwaarden. Het huidige beleid kent volgens haar een hoog alibigehalte en is daardoor te vrijblijvend en ineffectief.

“Het kabinet zegt dat het thema aandacht heeft, maar een samenhangende aanpak en actieve prikkels ontbreken. Die zijn nodig en moeten worden geborgd door de overheid, omdat anders werkgevers al snel kiezen voor het aantrekken en behouden van jonge(re) medewerkers,” vertelt De Lange.

Weinig kans op nieuwe baan
Minister Asscher kan met enkele concrete maatregelen meer 55-plussers aan het werk houden, stelt De Lange. Dat is nodig omdat werknemers uit die groep die hun baan verliezen volgens cijfers van het CBS maar weinig kans maken op nieuw werk. Daaruit bleek dat de werkloosheid in de categorie 55-65 jaar in 2012-2013 met 30,5 procent is opgelopen van 86.250 naar 112.500. En krijgen 55-plussers al een nieuwe baan, dan gaat het veelal om tijdelijke contracten.

Concrete maatregelen:

* Door werkgevers gedurende de dienstbetrekking van 55-plussers financieel te compenseren, wordt deze groep erg geholpen.

* Investeer in deskundigheid 55-plussers en geef hen de kans zich te professionaliseren in hun huidige functie, of om makkelijker te veranderen van beroep.

* Stimuleer leefstijlverbeteringen actief door te investeren in fitheid, vitaliteit en flexibiliteit. Dit wordt een voorwaarde om de inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers, jong én oud, op peil te houden.

Op PW de Gids Vakbase leest u over het verschil tussen levensfasebewust personeelsbeleid en ouderenbeleid.